23 september 2016

Brandweer bij start lesseizoen EHBO Ooij-Persingen.

Het lesseizoen van de EHBO-vereniging Ooij-Persingen ging donderdagavond van start met een speciale voorlichtingsavond in de Polderkamer van dorpshuis de Sprong in Ooij. In het kader van de Brandpreventieweken waren een aantal medewerkers van de brandweer (Anne-Pauline Sak-Jacobs, Wiljan Gerritzen en Henk Cremers) gekomen over om over  “Veiligheid in en om het huis” te vertellen. Daarbij werd ook uitleg gegeven over de werking van de brandblusser en hoe daar mee om te gaan. Op het terras voor de Sprong kon vervolgens zelf geoefend worden met de brandblusser. Een hele belevenis. Het werd een interessante en leerzame avond.  zie de foto’sdsc_7565-brandweer-naam

 

Brandweeroefening in het teken van Brandpreventieweken’

 

In de maanden september, oktober en november gaat de brandweer oefenen in woongebouwen in alle gemeenten van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.  De bewoners van de  betreffende woongebouwen en de omwonenden, worden daarna uitgenodigd om het gesprek aan te gaan met de brandweer over brandveiligheid. Het voorlichtingsvoertuig van de regio, de RedAlert, zal ook aanwezig zijn.

 

Jaarlijks vinden rond oktober de brandpreventieweken plaats, een initiatief van Brandweer Nederland, het Instituut Fysieke Veiligheid en de Nederlandse Brandwonden Stichting. Het thema in 2016 is ‘verklein de kans op brand’, met als doel het veiligheidsbewustzijn verder te vergroten. Door middel van het oefenen door de brandweer in een woongebouw waar voornamelijk zelfstandig wonende senioren wonen, wil de brandweer extra inzetten op het bereiken van deze doelgroep.

Op 27 september aanstaande zal de brandweer vanaf 20.00 uur een oefening houden in het woongebouw aan de Waterstraat 40-82 te Beek. Op 4 oktober wordt vanaf 19.30 uur een oefening gehouden in het woongebouw aan de Frambozenstraat 23-73 te Groesbeek. De bewoners zijn geïnformeerd en uitgenodigd, omwonenden zijn ook van harte welkom om te kijken bij de oefening.
Na de oefening zal het interactieve voorlichtingsvoertuig, de RedAlert, bij het woongebouw aanwezig zijn en kunnen mensen informatie krijgen over het voorkomen van brand.