17 januari 2024

Theo Strik uit Ooij overleden.

Ons bereikte het droevige bericht, dat Theo  Strik uit Ooij, dinsdagavond 16 januari, op 90 jarige leeftijd  na een kort ziekbed in het CWZ te Nijmegen is overleden. Daar was hij vrijdag opgenomen. Theo was sinds 15  januari 2020 weduwnaar van Mientje Strik-Ebben. Theo was jarenlang actief lid, als officier, van de Ooijse schutterij Eendracht. We wensen zijn zoon Gido, alsmede de overige familieleden en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. U kunt persoonlijk afscheid nemen van Theo op dinsdag 23 januari tussen 19.00 en 19.30  uur in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA , Staddijk 130 te Nijmegen.
De crematiedienst vindt plaats op woensdag 24 januari om 9.00 uur in de aula van  crematorium Waalstede, op bovengenoemd adres.  Na afloop bent u welkom in de koffieruimte van Waalstede voor een samenzijn.