10 juni 2018

Eerste Heilige Communie in Beek

3 kinderen uit Beek en 1 uit Ooij  deden zondagmiddag 10 juni  hun eerste Heilige Communie in de Kleine Bartholomeuskerk te Beek. Dit was een viering van de parochie Maria ten Hemelopneming. Elise Nijenhuis, Lars Hendriks, Ludger Houben en Rune de Witt kregen allen uit handen van pastoor  Henk Janssen  de communie uitgereikt. Zij allen waren de periode hiervoor in de voorbereidingen naar de Eerste Communie begeleid door Henk Janssen.

31 augustus 2016

Openlucht schuttersmis Eendracht Ooij.

Het jaarlijkse koningschieten van schutterij Eendracht Ooij begon zondag 28 augustus met een gezamenlijke schuttersmis in de open lucht achter het dorpshuis De Sprong in Ooij. De weersomstandigheden waren perfect en alles verliep naar wens. Pastoor Henk Janssen ging voor in deze mis en het koor Encore verleende muzikale ondersteuning. Het was de tweede keer dat deze openluchtmis gehouden werd. zie de foto’s.DSC_9383 schuttersmis naam (Large)

21 april 2016

Lambert, Erik en Hent op weg naar Santiago de Compostella.

Op een keer ontstaat er een idee; ooit wil ik de Camino een keertje gaan. De pelgrimsweg naar Santiago de Compostella. Maar nu heb ik geen tijd, druk, druk, druk. Maar ja, dat blijft waarschijnlijk zo tot mijn pensioen. En wie weet wat er in die tijd gebeurt waardoor je misschien helemaal niet meer kunt gaan? Zo werd het idee in mei 2015 een plan. En de drie mannen uit de Ooij begonnen zich voor te bereiden. Fantaseren ging over in concreet maken.Mensen spreken die al de tocht gemaakt hadden, oriënteren op een goede fiets. En natuurlijk trainen! Nou, ja, het motto leek wel; ‘als je eenmaal op de Camino zit, dan train je eigenlijk het best!’ Dus ja, er is getraind, maar of de billen ook genoeg getraind zijn om geen zadelpijn te krijgen…..? Woensdag 20 april was het zo ver. Om 8.15 uur waren er al zo’n 50 man om de zegening van pastoor Henk Janssen mee te maken. Een mooie en zonnige start van de tocht. Een bakje koffie bij Oortjeshekken en toen klommen Lambert , Erik  en Hent op de fiets en zwaaiden ze nog vanaf de dijk op weg naar de stad van Jacob. zie de foto’s DSC_7405 Oortjeshekken naam

21 maart 2016

Palmpasenviering in de Hubertuskerk te Ooij.

Zondagmorgen werd in de H. Hubertuskerk te Ooij een Palmpasenviering gehouden met medewerking van het Ooijs gemengd koor. Samen met pastoor Henk Janssen werd er een korte Palmpasentocht door de kerk gehouden. Tijdens de viering werden ook de vier communiekantjes uit Beek voorgesteld, die op 29 mei a.s. hun 1e H. communie doen in de Bartholomaeuskerk te Beek. Deze kerk wordt alleen nog voor bijzondere vieringen gebruikt. zie de foto’s DSC_5797 Palmpasen naam