8 mei 2017

Opening groener schoolplein in Ooij, Speel je groen

Maandagmorgen 8 mei, direct na de vakantie, werd in Ooij het, tijdens de vakantie geheel vernieuwde schoolplein, onder grote belangstelling van de leerlingen en ouders geopend. Eerst werden alle vrijwilligers bedankt die aan deze vernieuwing hadden meegewerkt, waarna het lint door de oudste en de jongste leerling werd doorgeknipt en de kinderen voor het eerst van hun nieuwe speelplek gebruik konden maken. Waarom eigenlijk gedeeltelijk een groen schoolplein? Uit onderzoek blijkt o.a. dat: Op groene schoolpleinen er minder ruzie en pestgedrag vertoont wordt, op groene schoolpleinen de motoriek van leerlingen beter gestimuleerd wordt en dat jonge leerlingen zich prettiger voelen, school leuker vinden en sneller vriendjes maken. Bron: Wagingen UR & Jantje beton. Komende periode zullen we gaan kijken wat nog wenselijk en mogelijk is in fase 2. Dit zullen minder ingrijpende werkzaamheden zijn. Schoolplein werkgroep: Ditsie, Christine, Anneloes, Willemijn en Anke. Namens school: Yvonne.  zie de foto’s 

 

 

 

 

 

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
1 mei 2017

Groener schoolplein Opweg in Ooij

Op dinsdag 11 april hebben alle kinderen van basisschool OpWeg in Ooij zich, tijdens de sponsorloop,  vol ingezet voor een leuker mooier en groener schoolplein. We willen alle kinderen en betrokkenen bedanken. Het resultaat van de loop was ongeveer 2400 euro!  Op 28 en 29 april heeft de werkgroep met een combinatie van het geld van sponsorloop, condor en de kledingbeurs zich ingezet en is begonnen met de aanpassing van het schoolplein. Zo werd het volgende gedaan, o.a. nieuwe ondergrond toestellen, plaatsen klimgrepen/klimmuur, wilgenhut, herinrichting van gebied om de rechterboom, plaatsen korfbalpaal. Intussen is het resultaat al goed zichtbaar en komen de leerlingen na de meivakantie al op een “vernieuwd” schoolplein. 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
24 april 2017

Koningsspelen in Ooij.

Op vrijdag 21 april deed basisschool Op Weg uit Ooij mee aan de Koningsspelen, welke deze dag overal in het land werden georganiseerd. De dag begon met een gezamenlijk koningsontbijt op school. Daarna deden ze mee aan de landelijke aftrap: ze zongen en dansten op het lied “Okido”  op hetzelfde moment als alle anderen kinderen in Nederland. De kinderen van groep 1 tot en met 4 startte daarna op het schoolplein met veel verschillende spelletjes afgewisseld met een poppenkastvoorstelling. De kinderen van de bovenbouw liepen naar De Speulplek. Daar waren stoere en uitdagende spellen, zoals tractortrekken en Schotse leeuwen. De Ooijse Koningsspelen was een groot feest, de kinderen hebben genoten van de spellen en van het samen buiten zijn. Dank aan alle hulpouders die het mogelijk hebben gemaakt! Herman Leensen maakte de foto’s. Zie de foto’s     Filmpje van Herman Leensen

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
13 april 2017

Uitreiking verkeersdiploma’s in Ooij.

Donderdagavond, 13 april, heeft burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal aan 23 van de 24 leerlingen van groep 7 (één was ziek thuis maar was wel geslaagd) van basisschool Opweg te Ooij het verkeersdiploma uitgereikt. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in de school. Deze keer voor het eerst in 38 jaar zonder de medewerking van Miengske Borremans van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Beek, Ooij, Ubbergen, die ziek thuis zat. Maar dat werd op goede wijze opgevangen door de leerkracht Geert Meeuwisssen, die een “verkeersexamen” had ingelast voor de ouders van de kinderen. Van de 24 leerlingen waren 9 Cum Laude (0 fouten) geslaagd. Een prima resultaat. De leerlingen hadden het afgelopen half jaar elke week verkeersles gehad van Henk Baron. Zij hadden afgelopen 6 april zowel het schriftelijk als het praktisch verkeersexamen afgelegd. De bedoeling is nu, dat ze het in de toekomst echt in de praktijk gaan brengen en voor een Veilig Verkeer gaan zorgen.zie de foto’s van Herman Leensen.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
12 april 2017

Rennen voor een groen schoolplein bij Opweg in Ooij

Dinsdag 11 april hebben de leerlingen van basisschool Opweg in Ooij gerend voor een leuker, mooier en groener schoolplein. Het schoolplein is aan een opknapbeurt toe en dat kost veel geld. Daarom konden de kinderen zich laten sponseren om zo geld in te zamelen voor een nieuwer ondergrond onder de speeltoestellen en een klimwand. Op het schoolplein zelf was een uitdagend parcours uitgezet. zie de foto’s  deel 1; deel 2; deel 3

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
5 april 2017

Ooijse scholieren ruimen vuil met Staatsbosbeheer

Woensdagmorgen was er voor de leerlingen van groepen 5 tm 8 van basisschool Opweg in Ooij, ongeveer 80 leerlingen, op uitnodiging van Staatsbosbeheer, de gelegenheid om gezamenlijk het vuil op te ruimen in de uiterwaarden van de Ooijpolder. Zij gingen aan de slag aan de Waal, achter de Bisonbaai, samen met mensen van Staatsbosbeheer en FREE Nature. Veel hoefde daar niet geruimd te worden, want het leek wel, of anderen hen al voor geweest waren, maar na hun vertrek, bleef er in ieder geval een schone oeverrand achter.  De opruimactie werd afgesloten met koek en limonade. zie de foto’s. (komen nog)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail
31 maart 2017

Morgen 1 april speelgoed- en kledingbeurs Opweg in Ooij

Morgen, zaterdag 1 april is er van 10.00 tot 12.00 is een speelgoed- en kledingbeurs bij basisschool ‘OpWeg’, Pr. Beatrixstraat 55 te Ooij. Verkoop van o.a. baby- en kinderkleding, zwangerschapskleding, kinderboeken, spelletjes, fietsstoeltjes, buggy’s, fietsjes, babybadjes, schoenen, sportkleding, poppen, auto’s, enz. enz. Men kan ook zelf kleding en speelgoed inbrengen. Bij verkoop ontvangt men 75 % van het bedrag. Van de resterende 25 % worden speel- en leermiddelen aangeschaft voor de school. Op de website www.kledingbeursooij.nl vindt u informatie over de werkwijze en een emailadres om u voor de inbreng op te geven. Entree: € 0,50 (kinderen onder begeleiding zijn gratis) Wandelwagens/buggy’s zijn in verband met de brandveiligheid niet toegestaan.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail