11 maart 2023

Rustige start jongerencentrum Kakatoe in Leuth

Vrijdag 10 maart was de feestelijke opening van het jongerencentrum Kakatoe in Leuth. Wethouder Irma van de Scheur was hierbij aanwezig. Een aantal jongeren hadden al de weg naar de Kakatoe gevonden, maar de organisatie, Forte Welzijn, hoopt dat het doorverteld wordt en dat er de komende weken meer jeugd uit Leuth en omstreken het jongerencentrum zal vinden. De avonden zijn voor de jeugd van 12 tot 23 jaar. Deze avond waren er voor iedereen versnaperingen, drinken en tosti’s. Op vrijdagavond tussen 19:00 – 22:00 uur is de Kakatoe open, waarbij steeds jongerenwerkers van Forte Welzijn aanwezig zullen zijn. 
Waar? Steenheuvelsestraat 39 in Leuth. Meer weten? Bel of app jongerenwerker Dennis 06 57 03 63 02. zie de foto’s
23 januari 2023

Opening nieuwe groepsruimte zorgboerderij Oures.

Wethouder Irma vd Scheur bij haar openingswoord waarbij ze Marijke en Pieter toespreek.

Maandagmiddag opende wethouder Irma van de Scheur van de gemeente Berg en Dal de nieuwe groepsruimte van zorgboerderij Oures, welke is gelegen in het buitengebied aan de Cranenburgsestraat in De Horst-Groesbeek,  in een boomrijke en groene rustgevende omgeving. De wethouder deed dit, na haar toespraak door het doorknippen van een slinger en onder applaus van de bezoekers, die daar 4 dagen in de week tot rust kunnen komen en leuke activiteiten kunnen doen. Oures heeft veel vrijwilligers die o.l.v. Marijke Teunissen en Pieter Duijghuisen hun “werk doen”.  Zo worden ze geholpen door 6 chauffeurs en 12 vrijwilligers, die helpen met bijvoorbeeld wandelen, jeu de Boules, rummikub, kaarten of puzzelen. Oures bestaat inmiddels 10 jaar en is ooit begonnen in de “oude varkensschuur” welke daarvoor verbouwd was tot een mooie ruimte. Deze heeft nu plaats gemaakt voor de nieuwe, groepsruimte. zie de foto’s (komen nog)

 

4 september 2022

Beleef Leuth

Ook pastoor Rudo Franken deed mee en won een herhalingsles reanimatie bij de EHBO-vereniging Leuth. Op de foto samen met wethouder Irma vd Scheur en Elly Daamen.

Zondag 4 september werd in Leuth “Beleef Leuth” georganiseerd. Dit evenement was speciaal gericht op “nieuwkomers” in Leuth en andere bewoners die nog niet zo op de hoogte waren van het verenigingsleven en vrijwilligersorganisaties (sport, cultuur en muziek) in Leuth. Zij presenteerden tussen 12.00 uur en 17.00 uur op een zestal locaties wat er allemaal te doen is in je vrije tijd of waar je vrijwilligerswerk kunt doen. Deze locaties waren de Vriendenkring, het Kulturhus, het DES-gebouw, de tennisvereniging, VVLK en het oorlogsmonument. Over het algemeen waren de organisaties redelijk tevreden over de opkomst, maar het was wel te merken dat het erg warm was en dat in Zandvoort de F1 werd gereden met een rechtstreekse uitzending op Nederland 1. Er werden toch diverse nieuwe leden geworven. Alle bezoekers kregen een lot en na afloop kon men daarmee mee doen aan de loterij, waarvoor wethouder Irma van de Scheur in de Vriendenkring de trekking verrichtte. De prijzen daarvoor waren ter beschikking gesteld door de diverse verenigingen en organisaties.  zie de foto’s (komen nog)

4 september 2022

Nieuwe huisvesting voor kinderopvang
bij basisschool Op Weg in Ooij

Op 29 augustus verhuisde KION kinderopvang Op Weg in Ooij naar nieuwe ruimtes in en naast basisschool Op Weg. Naast een frisse nieuwe inrichting kwam er door de verhuizing ruimte voor een extra groep bij het kinderdagverblijf. Op zaterdag 3 september organiseerden basisschool Op Weg en KION een feestelijke opening waarbij  omwonenden en andere belangstellenden van harte welkom  waren. Voor de kinderen waren er verschillende activiteiten zoals spelletjes, een goochelaar en een springkussen. Basisschool Op Weg was tijdens deze feestelijke opening ook open en voor iedereen toegankelijk om sfeer te proeven. Daarbij was ook wethouder Irma van de Scheur van de gemeente Berg en Dal aanwezig. (zie foto gemeente Berg en Dal)

Lees verder...
4 september 2022

Wethouder Irma van de Scheur opende de kermis in Groesbeek

Opening kermis Groesbeek.

Zaterdagmiddag 3 september, om 15.00 uur, opende wethouder Irma van de Scheur van de gemeente Berg en Dal de kermis in Groesbeek, welke de eerste uren “prikkelarm” was. Dat betekende zonder herrie en muziek. De wethouder deed dit door de botsauto’s (waarin medewerkers en kermisexploitanten zaten) in werking te stellen onder toeziend oog van kermis- circus -en scheepvaart aalmoezenier Bernard van Welzenes, die zijn zegen over de inzittenden van de botsauto’s gaf. Voor de opening sprak de wethouder de kermisexploitanten toe in de hal  van het gemeentehuis. zie de foto’s (komen nog)

9 juni 2022

Alzheimer café geopend in het Gasthuis Millingen aan de Rijn

Opening Alzheimer café Ooijpolder en Omstreken in Gasthuis Millingen aan de Rijn

Met de onthulling van de banner met het logo “Alzheimer café Ooijpolder en omstreken” opende wethouder Irma van de Scheur van de gemeente Berg en Dal het tweede Alzheimer café in de gemeente Berg en Dal. Dit gebeurde in het Gasthuis te Millingen aan de Rijn. Een jaar geleden was er al een bijeenkomst geweest waarin gepolst werd of een dergelijk café in de Ooijpolder en omgeving zinvol was. Dat bleek het geval. Mensen uit die omgeving gingen niet gemakkelijk naar het Alzheimer café in ’t Groeske te Groesbeek, dat in januari 2019 geopend is. Te ver weg. De eerste middag was het café al aardig bezet. Gastspreker was Marleen van Casteren, specialist ouderengeneeskunde, werkzaam voor Kalorama. Haar onderwerp was “Is het vergeetachtigheid of is het dementie”. De volgende keer dat het café geopend is zal op woensdag 13 juli zijn. Inloop 14.00 uur, aanvang 14.30 uur De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Het café is bedoeld voor mensen die met dementie te maken hebben. zie de foto’s (komen nog)

3 juni 2022

Demobijeenkomst zaaien in ruitverband in Groesbeek.

Wethouder vd Scheur laat zich voorlichten door Brigitte Kroonen en Jack Nicolaes. Chris Poelen kijkjt van de zijkant toe.

Wethouder Irma van de Scheur van de gemeente Berg en Dal was donderdagmiddag 2 juni aanwezig bij een demobijeenkomst ” zaaien in ruitverband” bij het bedrijf van Chris Poelen (Het Balkon van Groesbeek) in Groesbeek. Boeren en tuinders zijn actief om zo zuinig mogelijk om te gaan met water. Op het gebied van waterbeheer gaat er al heel veel goed, maar het kan altijd beter. Er liggen kansen om nog beter
om te gaan met droogte en om voedingsstoffen beter te kunnen benutten. Het zoveel mogelijk infiltreren van water in landbouwpercelen, is van cruciaal belang. Zaaien in ruitverband helpt om water vast te houden en zorgt voor vermindering van afspoeling van water en nutriënten op landbouwpercelen op de stuwwal. In Groesbeek, op het bedrijf van Chris Poelen, is dit jaar een demonstratieperceel aangelegd met mais gezaaid in ruitverband. Brigitte Kroonen, onderzoekster aan de WUR, gaf deze middag een toelichting geven op het onderzoek wat tot nu toe gedaan is naar zaaien in ruitverband. Jack Nicolaes, melkveehouder te Klimmen (Limburg), zaait zijn mais al in ruitverband. Tijdens de bijeenkomst deelde hij zijn ervaring uit de praktijk. De wethouder liet zich op dit gebied voorlichten.

29 november 2021

Het Ruilhus in Beek kreeg nieuwe munten en zoek de nog bestaande munten..

Wethouder Irma vd Scheur overhandigt de munten aan voorzitter Marjo Verbeet.

In het Kulturhus in Beek is het Ruilhus gevestigd. Dat is dé plek om speelgoed, waar je niet meer mee speelt, een nieuw leven te geven. Als je wat inlevert, krijg je daarvoor munten en kun je direct of later zelf weer iets komen uitzoeken. Een goed zaak want je kunt de munten ook doneren voor het goede doel, o.a. de voedselbank voor gezinnen die geen speelgoed kunnen betalen. En die munten gaven een probleempje. Wethouder Irma vd Scheur overhandigt de munten aan voorzitter Marjo Verbeet.Want wat was het geval. Er zijn heel veel munten uitgegeven, maar de mensen wamen ze niet meer inleveren met het gevolg, dat er een tekort aan munten ontstond. Reden voor de gemeente Berg en Dal om wat extra munten te doneren en deze werden maandagmorgen door wethouder Irma van de Scheur aan de voorzitter van het Ruilhus overhandigd. Dus daarom een oproep aan de mensen die de munten nog thuis hebben liggen, breng ze a.u.b. terug naar het Ruilhus, zodat er weer mee “gewerkt” kan worden. Het Ruilhus is in deze tijd alleen op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur geopend, alsmede op afspraak, tel. 06-44215973.

19 november 2021

Centrummanagers in het zonnetje op de Dag van de Ondernemer.

Het is vandaag, 19 november, de Dag van de Ondernemer. Daarom zijn centrummanagers Freek Stevens uit Groesbeek en Roland Gesthuizen uit Millingen aan de Rijn in het zonnetje gezet. Zij ontvingen bloemen en beide een cheque van € 4.000 om hun centrum te versterken. Wethouder Irma van de Scheur overhandigde de cheques. De gemeente waardeert de inzet van de verenigingen BIZ Groesbeek Centrum en BIZ Millingen Centrum. Deze verenigingen van centrumondernemers zetten zich in om de aantrekkingskracht van de centra te vergroten. Door hun samenwerking en creativiteit tijdens corona hebben zij een belangrijke bijdrage geleverd aan het behoud van de bedrijven.  In Millingen is lokaal inkopen bijvoorbeeld gestimuleerd met een spandoek bij het Kulturhus. Daarnaast straalt het centrum door de vele en diverse bloembakken. In Groesbeek was de organisatie van de Mega Fashion Outlet een groot succes. Door dit initiatief hebben de winkels uit de kledingbranche nog een deel van hun wintercollectie die over was door coronabeperkingen, kunnen slijten in het voorjaar. Dag van de Ondernemer Ondernemers verdienen respect voor hun inzet. Met deze landelijke dag vieren we het ondernemerschap en bedanken we ondernemers voor hun durf en doorzettingsvermogen

30 oktober 2021

Wethouder Irma van de Scheur opent beweegpark bij de Treffers in Groesbeek

Wethouder Irma van de Scheur heeft zojuist het infobord onthuld

Vrijdagmiddag is door wethouder Irma van de Scheur, door het onthullen van een informatiebord, het beweegpark bij De Treffers officieel in gebruik genomen. Het initiatief voor het beweegpark werd genomen om in het kader van het 100 jarig bestaan van De Treffers in 2019 iets terug te doen voor de Groesbeekse gemeenschap en de wijk in het bijzonder. Omdat grote groepen mensen nog steeds niet voldoende bewegen, werd besloten om een vitaliteitsprogramma te ontwikkelen. Hiervoor is een speciale werkgroep opgericht en is er ondersteuning vanuit de HAN en het Sportakkoord Berg en Dal. Het programma is ontwikkeld voor individuele sporters  en bestaat uit sportevenementen zoals wandeltochten, hardlopen en mountainbiken.  Met ondersteuning van Rabobank, provincie Gelderland, gemeente Berg en Dal, bewoners van de wijk en de maandaggroep van De Treffers kon het beweegpark gerealiseerd worden. Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie op www.vitaal-zuid.nl .