4 oktober 2020

Kleding- en speelgoedbeurs Opweg in dorpshuis de Sprong.

Zaterdag was weer de halfjaarlijkse speelgoed- en kledingbeurs in de Ooij. I.v.m. de Corona was de eerste beurs niet doorgegaan en nu was men uitgeweken naar dorpshuis de Sprong, waar de bezoekers coronaproof konden kijken. Er waren weer veel leuke spulletjes ingebracht (meer dan normaal) en het publiek was blij dat het door kon gaan.  Ook het bezoekersaantal van ruim 70 mensen (12+), deed niet onder voor andere beurzen.  De bezoekers waren erg tevreden over de genomen coronamaatregelen en mensen wachtten heel geduldig en begripvol in de rij voor het dorpshuis. De opbrengst van de verkochte spulletjes wordt gebruikt voor spel- en leermateriaal voor de basisschool Opweg hetgeen altijd in overleg gebeurd met de school. Nu wordt gedacht aan materialen voor natuur- en milieueducatie. In het verleden werden bijvoorbeeld ook fietsjes/karren voor op het schoolplein aangeschaft en stilte koptelefoons voor in de klas. Men kijkt terug op een zeer geslaagde beurs.