29 november 2021

Demonstratie verboden in Nijmegen.

Bloemenhart op de Grote Markt

Ondanks het verbod om te demonstreren waren er zondagmiddag toch nog veel mensen naar het centrum van Nijmegen gekomen. De ne groep kwam om te winkelen en de andere groep waarschijnlijk om een andere reden want velen bleven kijken op de Grote Markt wat er zou gaan gebeuren. Er was een noodverordening afgekondigd, welke duurde tot maandagmorgen 05.00 uur. Daardoor kon de politie mensen uit voorzorg controleren. Bij de ingangen van de stad waren diverse politiecontroles. En gelukkig bleef het rustig in het centrum, hetgeen mede te danken was aan de grote politie inzet. Na enige tijd werd de Grote Markt met zachte hand vrijgemaakt en was er een cordon van politiemensen. Het winkelende publiek werd gewoon doorgelaten en het bleef rustig. Wat overbleef op de Grote Markt was een groot bloemenhart van rozen. De politie meldde dat er wel enkele arrestaties waren geweest.

29 november 2021

Zilveren Waalbrugspeld voor politievrijwilliger Jo Jansen.

Burgemeester Hubert Bruls met Jo Jansen en echtgenote.

Donderdag 25 november  vierde de heer Jo Jansen zijn 50-jarig jubileum als vrijwilliger bij de politie. Sinds de reorganisatie in 2011, waarbij de politiebureaus Dukenburg, Oud en Nieuw West en Nijmegen Zuid zijn samengevoegd, beheert de heer Jansen het wagenpark van deze teams. Drie dagen per week zorgt hij voor de technische staat van de voertuigen. Verder neemt hij de planning van de Apk-keuringen, schadeafhandelingen en overige technische werkzaamheden voor zijn rekening. Daarbij onderhoudt de heer Jansen ook de binnenplaats en verricht hij hand- en spandiensten binnen het bureau. Voor collega’s is de heer Jansen onmisbaar geworden door zijn waardevolle bijdrage. De heer Jansen, destijds medewerker technische dienst CWZ Nijmegen, heeft zich op vrijwillige basis meerdere jaren (gedurende een periode van 10-12 jaar) ingespannen voor de personeelsvereniging van het CWZ. Hierbij hoorde onder andere het organiseren van de Sinterklaasviering en zijn optreden als Sinterklaas. Daarnaast heeft de heer Jansen jarenlang trainingen gegeven aan de jongste leeftijdsgroep bij basketbalvereniging Cheetah. Ook het coachen bij wedstrijden en dienst doen als scheidsrechter hoorden bij zijn werkzaamheden. Burgemeester Bruls reikte de Zilveren Waalbrugspeld uit aan de heer Jansen op donderdag 25 november 2021 in de Trèveszaal van het Stadhuis in Nijmegen. Foto Geert Timmer. Nieuws uit Nijmegen

26 november 2021

Verbod op demonstratie Nederland in Verzet in Nijmegen

De aangekondigde demonstratie van Nederland in Verzet voor zondag 28 november in de binnenstad van Nijmegen is geweigerd. Dat heeft burgemeester Bruls op advies van politie en GHOR en in overleg met het Openbaar Ministerie in de Nijmeegse gezagsdriehoek moeten besluiten, vanwege ernstig risico op verstoring van de openbare orde en veiligheid en het niet kunnen handhaven van de coronamaatregelen. Veiligheidsrisico’s. De aangekondigde plannen voor de demonstratie omvatten een looproute door de winkel- en horecastraten in de binnenstad en een samenkomst op de Grote Markt met zo’n 3000 deelnemers. De politie kreeg in de afgelopen dagen steeds meer ernstige signalen dat, naast de achterban van Nederland in Verzet, verschillende andere groeperingen zullen aansluiten, waaronder voetbalhooligans, die niet uit zijn op vreedzaam demonstreren maar op confrontatie met andere groepen of de politie. Bescherming van binnenstadsbezoekers, bewoners en ondernemers en hun eigendommen, en de veiligheid van hulpdiensten komt daarmee onder onaanvaardbare druk te staan. De burgemeester heeft daarom in overleg met de gezagsdriehoek moeten besluiten de demonstratie te verbieden. Lees hieronder verder

Lees verder...
23 november 2021

Voormalig UWV-kantoor maakt plaats voor woningbouw, werkplekken en andere voorzieningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 23 november 2021 het ambitiedocument “van UWV-locatie naar Westerkwartier” vastgesteld. Hiermee zijn de kaders vastgesteld voor de ontwikkeling van dit stukje gebied aan de westzijde van het station. De Nijmeegse stationsomgeving verandert snel. Zo wordt aan de westzijde van het station een nieuwe Westentree gerealiseerd, met stationsplein, kiss and ride en een gebouwde fietsenstalling. De plek waar nu het voormalige UWV-gebouw staat is een belangrijk onderdeel van dit gebied. Door het vaststellen van het ambitiedocument geeft het college duidelijke kaders aan voor de ontwikkeling van het leegstaande kantoorpand. zie de drone opnames van BD1 van het gebouw.

Lees verder...
19 november 2021

Museum Het Valkhof verlengt succesvolle tentoonstelling over bedreigde natuur

Nijmegen, 18-9-2021 Opening van de tentoonstelling Rettet den Wald!, Red het bos! en de Nijmeegse kunstnacht in museum het Valkhof. Foto: Flip Franssen/ Het Valkhof

Rettet den Wald! Red het bos! Save the forest! t/m 9 januari te zien. Met de strijdkreet “Rettet den Wald!” steekt de Duitse kunstenaar en antroposoof Joseph Beuys in 1971 een stokje voor het kappen van een deel van het Düsseldorfse Grafenberger-bos. Een halve eeuw later blijven de zorgen over het klimaat groeien. Bossen worden in grote getalen gekapt, de aarde warmt flink op en hele ecosystemen verdwijnen. Rettet den Wald! Red het bos! Save the forest! laat zien hoe hedendaagse kunstenaars in de voetsporen van Beuys treden en zich inzetten voor de bedreigde natuur. Wegens succes verlengt het Nijmeegse museum de tentoonstelling die nu tot en met 9 januari te zien is.

Lees verder...
17 november 2021

Kinderlintjes uitgereikt in Nijmegen.

v.l.n.r Klaas van Kruistum, Sam Zare Mohazzabieh , burgemeester Hubert Bruls, Isabella Strating, ,Bao Nam Nguyen Lars Verhoeven en Ben Dirks

Ook dit jaar zijn in Nijmegen een aantal hele jonge helden flink in het zonnetje gezet. Woensdagmorgen 17 november 2021, reikte burgemeester Hubert Bruls 4  Kinderlintjes uit. Dit jaar werden de Kinderlintjes voor de 16e keer uitgereikt. De volgende jonge helden kregen een lintje uit handen van burgemeester Bruls:

  • Bao Nam Nguyen (7 jaar)
  • Lars Verhoeven (11 jaar)
  • Isabella Strating (10 jaar)
  • Sam Zare Mohazzabieh (8 jaar)

Een onafhankelijke jury bepaalde welke kinderen een lintje kregen. De uitreiking werd gepresenteerd door Klaas van Kruistum (Nederlands populaire kindervriend van televisie) en muzikaal begeleid door troubadour Ben Dirks. Helden zijn er in alle soorten en maten. Volwassenen krijgen een onderscheiding van de koningin of de burgemeester. Maar er zijn ook jonge helden die niet in de schijnwerpers komen te staan, terwijl ze zich wèl op een heel bijzondere manier inzetten voor anderen of voor de stad. Nijmegen is trots op deze kinderen en vindt dan ook dat zij een lintje verdienen. Sinds 2006 verrast de burgemeester daarom jonge helden met een Kinderlintje. De Kinderlintjes zijn bedoeld voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar die zich op eigen initiatief belangeloos inzetten voor Nijmegen of voor Nijmegenaren en een bijzondere prestatie hebben geleverd voor de samenleving of de stad waardoor ze een voorbeeld zijn voor anderen. lees hieronder verder. zie de foto’s.

 

Lees verder...
13 november 2021

Sinterklaas is ook in Nijmegen gearriveerd.

Sinterklaas met zijn Pieten bij het Joris Ivensplein in Nijmegen

Zaterdagmiddag 13 november is Sinterklaas ook in Nijmegen gearriveerd. Niet zoals vroeger met de boot aan de Waalkade, maar gewoon te voet op de Waalkade. Daar kreeg de Sint ter hoogte van het Labyrint van burgemeester Bruls de vergunning waarmee de pieten de daken op kunnen klimmen. Want zij moeten natuurlijk de cadeautjes door de schoorstenen doen. Daarna ging de hele stoet via de Veemarkt en het Joris Ivensplein de binnenstad in. Daar was het druk. Een oproep aan het publiek om zoveel mogelijk met openbaar vervoer, te voet of met de fiets te komen had niet echt geholpen. De parkeergarages en parkeerplaatsen stond vol en ook in de omgeving van de Waalkade waren geen vrije parkeerplekken meer te vinden. Maar het was wel een gezellige boel. zie de foto’s.

10 november 2021

Bijzondere herdenking oorlogspijn Componistenbuurt Nijmegen.

Burgemeester Bruls legt een krans bij het monument

Woensdagmiddag, 10 november was er een herdenking bij het Truus Mastpark aan de van Beethovenstraat in Nijmegen Oost, voor Truus Mast, in de oorlog caissière bij het Sportfonsenbad aan de van Beethovenstraat. Zij was werkzaam in het zwembad toen er een granaat werd gegooid, waarbij zowel zij, als 15 jarige, en  2 Amerikaanse soldaten zijn omgekomen, precies 77 jaar geleden. De herdenking vond voor de eerste keer plaats met familieleden van Truus Mast. Truus Mast staat symbool voor de herinnering aan de tientallen doden die in Nijmegen-Oost tijdens de frontstadperiode 1944-1945 vielen. Sprekers waren o.a. burgemeester Hubert Bruls, Bart Janssen, auteur van de boeken “de Pijn die blijft en het verdriet van Nijmegen”,  Annemiek Onland uit Oosterbeek en Jaap Mooi. Laatstgenoemde is de initiatiefnemer van de herdenkingen en naamgever van het Truus Mastpark. Hij was in 1944 getuige van de granaatinslag aan de voorzijde van het toenmalige Sportfondsenbad. Er werden bloemen gelegd door burgemeester Bruls, Annemiek Onland met haar zus als nabestaanden en Jaap Mooi. zie de foto’s.

5 november 2021

Rode Marikens van Nimwegen organiseerden RHS R & P Kledingbeurs.

Ton Meuwese zorgde voor de muziek

De Rode Marikens van Nimwegen organiseerden donderdag in de Goffertboerderij in Nijmegen de Landelijke RHS (Red Hat Society) R & P Kledingbeurs (Red & Purple). Ongeveer honderd personen van vele chapters uit Nederland waren aanwezig. Muzikale medewerking werd verleend door Ton Meuwese. En die zorgde er voor dat er niet alleen verkocht maar ook gedanst werd. zie de foto’s deel 1; deel 2;  deel 3  

Lees verder...