14 maart 2023

Verkiezingen op 15 maart.

Op woensdag 15 maart zijn zowel de Provinciale Staten-  als de Waterschapsverkiezingen. Op beide lijsten staan Ooijse kandidaten. Voor de Provinciale verkiezingen staat Nick Bakker op plaats vijf van de CDA en voor de Waterschapsverkiezingen staat Barton Arnts op plaats 12 van de BBB. En zonder naar de achterliggende partijen te kijken zou het leuk zijn als zij hun doel bereiken.

24 februari 2023

Nick Bakker uit Ooij kandidaat voor de Statenverkiezingen op 15 maart.

Nick Bakker op het verkiezingsdoek aan de St. Hubertusweg.

De 25 jarige Nick Bakker staat als nummer 5 op de CDA Gelderland kieslijst voor de Provinciale Staten. Nick woont op dit moment nog bij zijn ouders in Ooij en gaat binnenkort met zijn vriendin samenwonen in Leuth. Hij werkt in de ruimtelijke ordening op detacheringsbasis en heeft kort geleden zijn studies politicologie en bestuurskunde afgerond. Op dit moment is Nick al 3 jaar gemeenteraadslid en daarvoor heeft hij ook een aantal jaren meegedraaid als carrousellid. Vanuit de gemeenteraad heeft Nick zich onder andere al ingezet voor meer starterswoningen, carnavalwagenbouwlocaties, (sport)verenigingen, jongeren en erfgoed. Nu wil hij graag naar de Provinciale Staten om vanaf een hoger niveau sturing te geven aan thema’s zoals woningbouw, cultuurfondsen en de bereikbaarheid van onze regio. Daarbij moet ook gedacht worden aan het instandhouden van de busverbindingen en de kwaliteit van onze wegen en fietspaden. Kortom, hij wil zich inzetten voor het leefbaar houden van het platteland door het bereikbaar te houden en het makkelijker maken voor jongeren om te blijven wonen in onze dorpen. 

31 januari 2020

Nick Bakker benoemd tot raadslid gemeente Berg en Dal

Nick Bakker legt de eed af.

Donderdagavond is de in Ooij geboren en woonachtige Nick Bakker geïnstalleerd als raadslid in de gemeenteraad van Berg en Dal. De CDA’er  is daarmee met zijn 22 jaar het jongste raadslid van de gemeente. Bakker studeert momenteel politicologie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen waar hij werkt aan zijn proefschrift. Eerder was Bakker al enige tijd carrousellid namens het CDA en kwam hij door het vertrek van CDA – icoon Rob Verheijen in beeld bij de fractie. ‘’Zorgen dat de jeugd hier graag blijft wonen en dat senioren hier hun mooie oude dag kunnen slijten is één van mijn uitdagingen. Dat ik mag wonen, en op deze manier de belangen mag behartigen van inwoners van één van de mooiste gemeentes van Nederland vind ik een eer’’ aldus Bakker. Tijdens de eerste raadsvergadering drukte de benjamin al direct zijn stempel op de vergadering door een motie namens het CDA in te dienen waarin hij de wethouder vroeg zorg te dragen voor de kerkklokken in de Bartholomaeuskerk te Beek. ‘’In de klokken staan de namen van mensen uit Beek die in de oorlog gesneuveld zijn. Het zou eeuwig zonde zijn wanneer door de verkoop van de kerk dit erfgoed verloren zou gaan’’ aldus Bakker. Daarmee was zijn inbreng tijdens de eerste raadsvergadering een feit.