24 februari 2023

Nick Bakker uit Ooij kandidaat voor de Statenverkiezingen op 15 maart.

Nick Bakker op het verkiezingsdoek aan de St. Hubertusweg.

De 25 jarige Nick Bakker staat als nummer 5 op de CDA Gelderland kieslijst voor de Provinciale Staten. Nick woont op dit moment nog bij zijn ouders in Ooij en gaat binnenkort met zijn vriendin samenwonen in Leuth. Hij werkt in de ruimtelijke ordening op detacheringsbasis en heeft kort geleden zijn studies politicologie en bestuurskunde afgerond. Op dit moment is Nick al 3 jaar gemeenteraadslid en daarvoor heeft hij ook een aantal jaren meegedraaid als carrousellid. Vanuit de gemeenteraad heeft Nick zich onder andere al ingezet voor meer starterswoningen, carnavalwagenbouwlocaties, (sport)verenigingen, jongeren en erfgoed. Nu wil hij graag naar de Provinciale Staten om vanaf een hoger niveau sturing te geven aan thema’s zoals woningbouw, cultuurfondsen en de bereikbaarheid van onze regio. Daarbij moet ook gedacht worden aan het instandhouden van de busverbindingen en de kwaliteit van onze wegen en fietspaden. Kortom, hij wil zich inzetten voor het leefbaar houden van het platteland door het bereikbaar te houden en het makkelijker maken voor jongeren om te blijven wonen in onze dorpen.