17 april 2022

Eenmalige energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen

Inwoners van de gemeente Berg en Dal met een laag inkomen krijgen van de gemeente een eenmalige energietoeslag van € 800,-. De toeslag is bedoeld om de stijgende energielasten in 2022 te betalen en wordt betaald door het Rijk. Wethouder Irma van de Scheur: “De prijzen van gas en elektriciteit zijn natuurlijk hard gestegen. Dat is vooral zwaar voor inwoners die al een laag inkomen hebben. Wij willen
financiële problemen zoveel mogelijk voorkomen. En zijn daarom blij dat we hiermee deze
inwoners de helpende hand kunnen bieden.” Wie komen in aanmerking voor de toeslag?
Inwoners met een uitkering van de gemeente die aan de voorwaarden voldoen ontvangen de
energietoeslag automatisch eind april/begin mei. Het gaat dan om inwoners met een
uitkering vanuit de Participatiewet, een IOAW-uitkering, IOAZ-uitkering of uitkering vanuit de
BBZ 2004. Daarnaast komen ook inwoners zonder uitkering van de gemeente, maar met een laag
inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) in aanmerking voor de toeslag. Op de website van
de gemeente kunnen inwoners zien of zij in aanmerking komen hiervoor. Vanaf 16 mei
kunnen zij de toeslag aanvragen via een formulier op de website van de gemeente of met
een papieren formulier. Hulp bij de aanvraag. Inwoners die hulp nodig hebben met het invullen van het formulier kunnen een afspraak maken met de Formulierenbrigade. De Formulierenbrigade werkt op afspraak en is online te bereiken via https://www.sshbsupport.nl/formulierenspreekuur/.
Inwoners kunnen de energietoeslag tot en met 31 december 2022 aanvragen.