18 augustus 2022

Alzheimer Café Ooijpolder en Omstreken

Alzheimer Café Ooijpolder en Omstreken, ontmoeting voor mensen die met dementie te maken hebben meldt het volgende. Woensdag 14 september 2022: “Dementie en de rol van de zorgtrajectbegeleider”
Het is fijn, als er dementie in je eigen leven of dat van je naaste komt dan terug te kunnen vallen op het advies en daadwerkelijke hulp van je zorgtrajectbegeleider. Iemand, die weet en begrijpt wat er nodig is, waar dat te vinden is en hoe dat te organiseren is. Een steun en toeverlaat, die goed met je bespreekt wat je hulpvragen zijn en wat daarbij mogelijk of wenselijk is. Een hele zorg minder. Landelijk zijn ruim 250 Alzheimer Café’s actief en daarvan 7 binnen de regio Nijmegen: 2 in Nijmegen, 2 in Berg en Dal en verder in Beuningen, Wijchen, Heumen/Mook & Middelaar. Het Alzheimer Café biedt een veilige, laagdrempelige en gezellige omgeving voor mensen met dementie, hun familie, vrienden of buren. Ook zijn steeds diverse lokale zorg- en dienstverleners aanwezig, die met de gasten van het café graag hun ervaringen en adviezen delen. Wilt u meer informatie over het Alzheimer Café Ooijpolder en Omstreken? Bel dan met 06-17254754/06-51635774. Gasthuis Millingen aan de Rijn, St. Willibrordusstraat 1. Inloop vanaf 14.00 uur, start om 14.30 uur, afsluiting rond 16.00 uur. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Welkom!

Lees verder...
9 juni 2022

Alzheimer café geopend in het Gasthuis Millingen aan de Rijn

Opening Alzheimer café Ooijpolder en Omstreken in Gasthuis Millingen aan de Rijn

Met de onthulling van de banner met het logo “Alzheimer café Ooijpolder en omstreken” opende wethouder Irma van de Scheur van de gemeente Berg en Dal het tweede Alzheimer café in de gemeente Berg en Dal. Dit gebeurde in het Gasthuis te Millingen aan de Rijn. Een jaar geleden was er al een bijeenkomst geweest waarin gepolst werd of een dergelijk café in de Ooijpolder en omgeving zinvol was. Dat bleek het geval. Mensen uit die omgeving gingen niet gemakkelijk naar het Alzheimer café in ’t Groeske te Groesbeek, dat in januari 2019 geopend is. Te ver weg. De eerste middag was het café al aardig bezet. Gastspreker was Marleen van Casteren, specialist ouderengeneeskunde, werkzaam voor Kalorama. Haar onderwerp was “Is het vergeetachtigheid of is het dementie”. De volgende keer dat het café geopend is zal op woensdag 13 juli zijn. Inloop 14.00 uur, aanvang 14.30 uur De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Het café is bedoeld voor mensen die met dementie te maken hebben. zie de foto’s (komen nog)

5 februari 2019

2e avond Alzheimer Café in Groesbeek

2e avond Alzheimer café

Op maandagavond 4 februari en opnieuw in Gasterij ’t Groeske in Groesbeek vond het tweede Alzheimer Café plaats. Net als bij de eerste bijeenkomst op 7 januari jl. werden ongeveer 85 gasten verwelkomd: mensen met dementie en hun mantelzorgers en ook weer veel andere belangstellenden. Er waren ook weer medewerkers van zorgorganisaties aanwezig; zij staan waar nodig klaar voor mensen die te maken krijgen met dementie. Het onderwerp was dit keer de rol van de huisarts bij dementie. Gastspreker was huisarts Willemijn de Graaf van huisartsenpraktijk Berg en Dal. Met veel inlevingsvermogen en deskundigheid zorgde zij voor een boeiende uiteenzetting over wanneer en hoe je huisarts je verder kan helpen bij dementie of het vermoeden dat dit aan de orde is. Zij ging geen onderwerp uit de weg en ze was ingenomen met de levendige discussie die met de aanwezigen op gang kwam.De organisatie van het Alzheimer Café is in handen van vrijwilligers van de plaatselijke afdeling. Met de wederom grote opkomst is het gevoel versterkt dat het Alzheimer Café in de gemeente Berg en Dal in een wezenlijke behoefte voorziet. Met vertrouwen wordt daarom uitgezien naar de Alzheimer Café’s die gaan volgen. In beginsel telkens op de eerste maandag van de maand. Vanwege Carnaval vervalt echter die van maandag 4 maart. Op maandag 1 april (echt waar!) is het onderwerp “leef je leven met dementie”. Als de diagnose dementie is gesteld dan denken we vaak direct aan wat er straks niet meer kan. Op deze avond zal een expert-coach proberen te zorgen voor een andere kijk op dementie. Ook het programma voor het Alzheimer Café van maandag 6 mei is al bekend: “dementie en de rol van de zorgtrajectbegeleider”. Plaats van handeling is steeds Gasterij ’t Groeske, Stationsweg 9t in Groesbeek. Inloop vanaf 19.00 uur, start van het programma om 19.30 uur. Afsluiting is rond 21.00 uur.

8 januari 2019

Opening Alzheimer café gemeente Berg en Dal in Groesbeek

Opening Alzheimer café Berg en Dal

Met de onthulling van de banner met het logo opende wethouder Irma van de Scheur van de gemeente Berg en Dal het eerste Alzheimer café in Groesbeek. De eerste avond zat het café al helemaal vol. Er waren ruim 90 stoelen en die waren allemaal bezet. Het is de bedoeling dat er elke eerste maandag van de maand een thema avond komt in Gasterij ’t Groeske, Stationsweg 9t te Groesbeek. De inloop is vanaf 19.00 uur, start 19.30 en de afsluiting rond 21.00 uur. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Het café is bedoeld voor mensen die met dementie te maken hebben. zie de foto’s.

22 november 2018

ALZHEIMER CAFÉ OPENT IN GEMEENTE BERG EN DAL

Berg en Dal. De uitdrukking “Alzheimer Café” kent iedereen wel. In Nederland worden al op ruim 250 plekken Alzheimer Cafés georganiseerd en de laatste jaren neemt met de stijging van het aantal mensen met dementie ook de betekenis van het Alzheimer Café snel toe. Ook in de gemeente Berg en Dal is die behoefte gegroeid, onder mensen met dementie en vooral ook hun mantelzorgers. Een Alzheimer Café biedt een veilige, laagdrempelige en gezellige omgeving voor mensen met dementie en hun familie, vrienden of buren, en biedt hen informatie en steun. Gasten worden uitgenodigd om vragen te stellen of om ervaringen te delen. Onder het publiek van het Alzheimer Café bevinden zich ook tal van lokale hulp- en dienstverleners; ook zij kunnen hun ervaringen of adviezen delen met de bezoekers. Iedere avond heeft een centraal thema, zoals gedragsveranderingen; sociaal contact, beweging en muziekbeleving; juridische zaken of zorgmogelijkheden. Gastsprekers leiden ieder thema in. Dit kunnen bijvoorbeeld een huisarts, een specialist ouderengeneeskunde, een mantelzorger, een jurist, een persoon met dementie zelf, of een zorgtrajectbegeleider zijn. Het eerste café vindt plaats op maandagavond 7 januari 2019. Het centrale thema van deze avond is “Is het vergeetachtigheid of is het dementie?”. Specialist in de ouderengeneeskunde prof. Dr. Raymond Koopmans is gastspreker op deze avond. Bezoekers zijn van harte uitgenodigd in gasterij ’t Groeske aan de Stationsweg 9 in Groesbeek. Vanaf 19:00 uur zijn de deuren geopend en staat koffie en thee klaar. Het thema programma start om 19:30 uur; om 21:00 uur wordt de avond afgerond. Toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

Lees verder...