27 februari 2021

Voorstel optimalisatie van afvalinzameling naar gemeenteraad Berg en Dal

Op 1 april 2021 bespreekt de gemeenteraad van Berg en Dal de optimalisatie van de afvalinzameling in de gemeente Berg en Dal. Het voorstel is om het afvalbeleid op twee punten te veranderen. Namelijk het restafval in plaats van tweewekelijks, vierwekelijks ophalen door Dar vanaf 2022. En het apart inzamelen en verwerken van luiers en incontinentiemateriaal vanaf halverwege 2021.  Het voorstel is een uitkomst uit de verschillende gesprekken die met inwoners zijn gevoerd.  Het college legde in september 2020 een aantal keuzes voor aan de gemeenteraad ter bespreking. De raad sprak haar voorkeur voor deze keuzes uit. Maar het college en de raad vonden het belangrijk dat ook inwoners betrokken werden bij deze keuzes. De inwoners zijn door middel van een digitale enquête en door een viertal digitale groepsgesprekken betrokken. In totaal vulden 340 inwoners de enquête in. Aan de online groepsgesprekken deden 24 inwoners mee. Inwoners geven in algemene lijn het volgende aan:

  • Ze waarderen het huidige hoge serviceniveau en dit serviceniveau mag geld kosten.
  • Ze vinden het belangrijk dat afval makkelijk kan worden gescheiden.
  • Ze vinden het prima dat de gebruiker/vervuiler betaalt, maar als gemeente moet je wel opletten dat je dit niet té ver doorvoert.

Daarnaast bleek dat voor omgekeerd inzamelen onvoldoende draagvlak is onder de inwoners. Verder is er een wisselende voorkeur voor het stoppen van de wekelijkse inzameling van gft-afval in de zomer.   

Lees verder...
12 februari 2021

Dar haalt vanaf maandag 15 februari weer afval op

Foto DAR

Persbericht van de DAR. Kijk op de digitale afvalwijzer of in de Dar app voor de ophaaldagen.Vanaf maandag 15 februari haalt Dar weer oud papier, plastic+ en restafval op in de gemeente Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook & Middelaar, Nijmegen en Wijchen. Ook de inhaaldagen van restafval en plastic+ zijn die week. In de digitale afvalwijzer en Dar app staan alle ophaal- en inhaaldagen. 

Zet het afval zoveel mogelijk aan begaanbare straten. Dar doet haar best om al het afval op te halen. Straten die nog onveilig zijn, slaan zij helaas over. Zet het afval daarom zoveel mogelijk aan begaanbare straten. Haal het afval weer binnen als Dar het niet op kon halen.

Gft-afval wordt nog niet opgehaald.In de winter haalt Dar altijd minder groente-, fruit en tuinafval (gft-afval) op. Met deze kou zit dit afval ook nog eens vaak vastgevroren in de gft-container. Daarom haalt Dar ook in de week van 15 februari nog geen gft-afval op.

 
   

Achtergrondinformatie

In de week van 8 februari haalde Dar geen afval op in de regio. Omdat de meeste wegen nog veel sneeuw en ijs lagen, was het onveilig om in de wijken te rijden. Daarnaast was het heel moeilijk voor bewoners om containers in die omstandigheden aan de straat te zetten. En voor Dar-medewerkers en bijvoorbeeld vrijwilligers die oud papier ophalen om de containers naar de vuilniswagens te rollen en te legen.

27 augustus 2020

Evaluatie van afvalinzameling Berg en Dal

(Persbericht) De gemeenteraad van Berg en Dal nam in 2019 een motie aan met de opdracht om het huidige afvalstoffenbeleid te evalueren in 2020. Dit betekent dat de gemeente Berg en Dal onderzocht of er mogelijkheden zijn voor een efficiënter systeem voor de inzameling van het afval. Daarnaast wil de raad dat het afvalbeleid kostendekkend is. Dit wil zeggen dat afvalinzameling wordt betaald met de opbrengsten uit de afvalstoffenheffing. Nu is dat nog niet het geval en komt er extra geld uit de algemene reserve van de gemeente. Inwoners van gemeente Berg en Dal scheiden afval al goed. De gemeente behoort namelijk tot de landelijke koplopers als het gaat om afvalscheiding. Maar er kunnen verschillende keuzes worden gemaakt om inwoners te helpen om afval nog beter te scheiden. En te zorgen dat de inwoners die meer afval veroorzaken, ook meer betalen. Dit noemt men ook wel “de vervuiler betaalt”.  Betrekken van inwoners. Het college legt in september een aantal keuzes voor aan de raad ter bespreking. De raad spreekt haar voorkeur voor de keuzes uit. Het college en de raad vinden het belangrijk dat ook inwoners betrokken worden bij deze keuzes. Zij zijn degenen die direct de effecten van de keuzes ervaren. Wat vinden zij belangrijke milieuprestaties, service of kosten?  Is er vanuit inwoners draagvlak of juist weerstand tegen een of meerdere keuzes? Dan kan de raad bij definitieve besluitvorming tot andere keuzes komen. Wethouder Nelson Verheul: “Er wacht ons een grote uitdaging: beperken van de verhoging van de afvalstoffenheffing en tevreden inwoners over onze afvalstoffeninzameling. En het moet ook voldoen aan de landelijke en gemeentelijke doelstellingen van betere afvalscheiding en minder zwerfafval. Hoe behouden we onze koppositie tegen minder kosten?”.  Welke keuzes kan de gemeente maken? Er zijn verschillende keuzes die het college voorlegt aan de gemeenteraad. De keuzes gaan over gft-afval, luiers, milieustraten, plastic+ en restafval. Denk aan hoe vaak het gft-afval wordt opgehaald in de zomer en winter. Of er geïnvesteerd wordt in aparte verwerking van luiers. Of de zakken voor plastic+ gratis blijven of een minicontainer nodig is. Hoe vaak de milieustraten open zijn en hoeveel bezoeken per inwoners gratis zijn. En wat gebeurt er met het restafval: aan huis ophalen of naar ondergrondse containers brengen?

29 januari 2016

Harmonisatie afvalinzameling gemeente Berg en Dal goedgekeurd.

De gemeenteraad van Berg en Dal  is donderdagavond tijdens de raadsvergadering akkoord gegaan met het voorstel om de afvalinzameling in de gemeente Berg en Dal per 1 januari 2017 te harmoniseren. Dat houdt in dat er vanaf 2017 betaalde zakken komen (Voor Millingen en Groesbeek blijven) voor het restafval. Daarbij zullen er twee minicontainers komen c.q. blijven voor het GFT afval en het oud papier.  De afvalstoffenheffing zal daarom ook opnieuw worden vastgesteld. Het college zelf steunt het raadsbesluit niet, maar zal dit wel uit moeten voeren. Ook ging de raad akkoord met een  eenmalige subsidie van maximaal € 50.562 voor de frictiekosten en de aanleg van een glasvezelverbinding  te bekostigen voor de Omroep Berg en Dal, welke ontstaan is na een fusie van Omroep Groesbeek en Omroepstichting Milbergen (WFM). De gemeente heeft  de wettelijke plicht een lokale publieke media-instelling te bekostigen. De raad is niet akkoord gegaan met het voorstel om garant te staan voor een lening van 5 miljoen voor herstructurering en capaciteitsuitbreiding van sportpark De Heikant  in Groesbeek afgewezen.DSC_7173 raadsvergadering naam

Lees verder...