29 januari 2016

Harmonisatie afvalinzameling gemeente Berg en Dal goedgekeurd.

De gemeenteraad van Berg en Dal  is donderdagavond tijdens de raadsvergadering akkoord gegaan met het voorstel om de afvalinzameling in de gemeente Berg en Dal per 1 januari 2017 te harmoniseren. Dat houdt in dat er vanaf 2017 betaalde zakken komen (Voor Millingen en Groesbeek blijven) voor het restafval. Daarbij zullen er twee minicontainers komen c.q. blijven voor het GFT afval en het oud papier.  De afvalstoffenheffing zal daarom ook opnieuw worden vastgesteld. Het college zelf steunt het raadsbesluit niet, maar zal dit wel uit moeten voeren. Ook ging de raad akkoord met een  eenmalige subsidie van maximaal € 50.562 voor de frictiekosten en de aanleg van een glasvezelverbinding  te bekostigen voor de Omroep Berg en Dal, welke ontstaan is na een fusie van Omroep Groesbeek en Omroepstichting Milbergen (WFM). De gemeente heeft  de wettelijke plicht een lokale publieke media-instelling te bekostigen. De raad is niet akkoord gegaan met het voorstel om garant te staan voor een lening van 5 miljoen voor herstructurering en capaciteitsuitbreiding van sportpark De Heikant  in Groesbeek afgewezen.DSC_7173 raadsvergadering naam

Methode per 2017

Onderstaande methode gaat vanaf 1 januari 2017 voor de hele gemeente gelden:

• Restafval: tariefzakken, tweewekelijks aan huis inzamelen;
• GFT-inzameling: minicontainer, tweewekelijks aan huis inzamelen + zomerinzameling (juni t/m oktober);
• Papier: minicontainer, maandelijks aan huis inzamelen met inzet van verenigingen. Daarnaast brengcontainers in eigen beheer van verenigingen;
• Plastic+: zak, tweewekelijks aan huis inzamelen.
Let op: inzamelfrequentie kan nog afwijken. Dit wordt later bekend.

Heffing

De afvalstoffenheffing in de gemeente Berg en Dal ligt met het nieuwe scenario tussen de € 127,- (eenpersoons) en € 195,- (meerpersoons) per huishouden. Huishoudens uit de voormalige gemeente Groesbeek gaan er qua heffing op achteruit: € 50,- extra voor meerpersoons en € 30,- extra voor eenpersoons. Inwoners uit voormalig Millingen aan de Rijn en Ubbergen betalen iets minder heffing. Het CDA wil dat daar nog eens goed en kritisch naar gekeken wordt. De heffing is volgens de politieke partij namelijk onevenredig hoog ten opzichte van de huidige heffing. CDA was zelf overigens voorstander van de huidige Groesbeekse/Millingse inzamelmethode. “Dat is de goedkoopste en meest duurzame variant”.