25 april 2021

Groep particulieren neemt melkveebedrijf Remy in Millingen over

Het melkveebedrijf van Anton Remy, “Nieuw Zeeland” aan de Zeelandsestraat in Millingen aan de Rijn, met 75 hectare strak grasland, wordt de komende jaren omgebouwd tot een gemengd bedrijf. Met minder koeien, meerdere diersoorten, diverse soorten akkerbouw, heggen, struiken en (fruit)bomen. Het resultaat over vijf jaar: een gevarieerder landschap, meer biodiversiteit, een gezondere bodem. En een duurzame boer die fatsoenlijk kan leven van de opbrengst van zijn land, zonder financieel in het nauw gedreven te worden. Dat is te danken aan Land van Ons, een grote groep particulieren die de boerderij overneemt. Kunstmest, chemische gewasbeschermings- en verdelgingsmiddelen, drijfmest, monocultuur en intensief maaibeleid zijn uit den boze. zie artikel de Gelderlander.