17 juli 2020

Schoolplein Op Weg

Het schoolplein van basisschool Opweg.

Dag inwoners van Ooij. De afgelopen periode hebben wij hard gewerkt om ons groene schoolplein en onze nieuwe educatieve leef- en beleeftuin achter school goed en mooi in te richten.Onze leerlingen en wij zijn enorm blij en trots op het resultaat. Helaas vinden we de laatste tijd ’s ochtends in onze tuin en speelplaats vaak spullen die hier niet thuis horen, zoals blikjes, flesjes,lege lachgascapsules en zelfs joints. Met de zomervakantie in het vooruitzicht willen we iedereen erop attent maken dat het terrein van de school ver-boden toegang is buiten schooluren. Er hangen inmiddels ook bordjes zodat dit voor iedereen duidelijk is. Helpt u ons mee hierop te letten, zodat na de vakantie onze leerlingen weer veilig buiten kunnen spelen? Bedankt! Team, MR en OV basisschool OpWeg, Ooij, Monique Vromen