28 januari 2019

Arno Weeren overleden.

Arno Weeren

Ons bereikte het droevige bericht dat op 24 januari 2019 Arno Weeren op 54 jarige leeftijd plotseling thuis is overleden. Arno, afkomstig uit Ooij, woonde al lange tijd in Millingen aan de Rijn. Wij wensen zijn ouders, broers en zus, alsmede de rest van de familie en vrienden heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. Er is gelegenheid om afscheid van Arno te nemen in het uitvaartcentrum van coöperatie DELA, Staddijk 130 te Nijmegen, op donderdag 31 januari van 19.45 tot 20.45 uur. De crematieplechtigheid wordt gehouden op vrijdag 1 februari om 13.00 uur in de aula van het crematorium Waalstede op hetzelfde adres.