21 september 2018

Gemeente Berg en Dal biedt ruimte voor glasvezel in buitengebied

Persbericht van de gemeente Berg en Dal: De gemeente gaat de regels voor het leggen van glasvezel (snel internet) in het buitengebied aanpassen en de kosten hiervoor verlagen. Hierdoor wordt het voor marktpartijen financieel haalbaar om het buitengebied van glasvezel te voorzien. Op dit moment zijn de regels nog ongunstig voor marktpartijen. De buitengebieden zijn nu nog niet goed aangesloten op internet. Voor verbetering is de gemeente afhankelijk van marktpartijen. De gemeente mag namelijk zelf geen glasvezelnetwerk aanleggen. De kans dat marktpartijen ook echt starten met de aanleg van glasvezel wordt groter als de randvoorwaarden gunstig zijn en voldoende inwoners willen aansluiten.

Welke regels worden aangepast?
De gemeente verlaagt de kosten voor lengteafhankelijke leges en de degeneratiekosten.
De leges worden zodanig verlaagd dat ze aan gaan sluiten bij de daadwerkelijke kosten die de gemeente maakt voor coördinatie en toezicht.
Degeneratiekosten zijn de kosten voor eventueel toekomstig herstel van o.a. bermen en verhardingen nadat de glasvezel gelegd is.
Drie partijen
Momenteel willen drie bedrijven glasvezel gaan aanbieden in het buitengebied van de gemeente. Deze bedrijven benaderen zelf inwoners om zich in te schrijven voor hun glasvezel. Om de aanleg financieel haalbaar te maken hanteren de bedrijven een minimaal percentage aan deelnemers. Dit varieert per bedrijf van 30 tot 50 %.
Snelle en betrouwbare internetverbinding belangrijk
De gemeente Berg en Dal vindt een snelle en betrouwbare internetverbinding belangrijk voor haar inwoners. Wethouder Sylvia Fleuren: “Snel internet is een grote wens van veel inwoners. Met deze aanpassing van onze verordening maken we het mede mogelijk dat marktpartijen snel aan de slag kunnen. Na een lange zoektocht samen met regiogemeenten kijken we er naar uit dat nu het hele buitengebied van de gemeente Berg en Dal in 2019 voorzien wordt van snel internet.”