31 juli 2018

Woningen bij voormalig varkenshouderij aan Dennenkamp in Groesbeek

GROESBEEK – De varkenshouderij van Theunissen aan de Dennenkamp 1 in Groesbeek wordt officieel
beëindigd en daarvoor komen twee vrijstaande woningen in de plaats. In september 2016 ging het college in Berg en Dal al akkoord met een principeverzoek hiertoe. Nu
hebben burgemeester en wethouders ook ingestemd met het wijzigingsplan. De agrarische bedrijfsbestemming mag worden omgezet naar een woonbestemming. Daarvoor moet het bedrijf wel worden beëindigd en moet bebouwing worden gesloopt. Dat is de zogeheten "Rood voor Rood"-regeling.

In totaal wordt er meer dan 1800m2 aan bebouwing gesloopt. Daarvoor mogen twee woningen
worden teruggebouwd. Die woningen mogen pas worden gebouwd als de varkensstallen zijn
gesloopt. De initiatiefnemer wordt gestimuleerd om duurzaam, waaronder gasloos, te bouwen.
De eerste vergunning voor dit bedrijf werd in 1975 verleend. Sinds 2013 worden er geen varkens
meer gehouden, is de mestplaat niet meer in gebruik en is de dieseltank afgevoerd.