31 juli 2018

Groesbeeks Gruwelijkste 2018 gaat helaas niet door

We hebben jullie eerder al op de hoogte gebracht dat de organisatie van het mooie evenement Groesbeeks Gruwelijkste begin dit jaar is overgegaan naar een nieuw organisatie comité onder de vlag van Stichting Energy4All. Dit comité is voortvarend aan de slag gegaan. In eerste instantie is zij op zoek gegaan naar voldoende mensen die zitting wilde nemen in het organiserend comité. Dat was nog een hele klus, maar uiteindelijk is het comité sinds een paar weken echt compleet. Gelukkig nu ook met een aantal personen uit Groesbeek zelf. Uiteraard zijn ze ook aan de slag gegaan om de organisatie van het evenement inhoud te geven. Dit laatste valt nog niet mee. Hoewel we van het vorige bestuur alle benodigde draaiboeken en overzichten hebben gekregen blijkt nu dat er toch nog te weinig inzicht is over wat er allemaal moet gebeuren, wanneer het één en ander moet gebeuren en heel belangrijk; hoe het moet gebeuren. Met name vanwege dit laatste punt zijn er gerede twijfels gerezen of wij wel in staat zijn om het evenement dit jaar op een zodanige wijze te organiseren zodat we geen afbreuk doen aan de bereikte kwaliteit van de afgelopen jaren. Maar nog belangrijker is er twijfel of wij de veiligheid voor deelnemers, de medische begeleiding etc. kunnen garanderen.

Dat is de reden dat we met pijn in het hart hebben moeten constateren dat wij er nog niet klaar voor zijn om Groesbeeks Gruwelijkste dit jaar te organiseren en we hebben moeten besluiten de editie van 2018 te cancelen.

We zijn ondertussen wel doorgegaan met de voorbereidingen voor editie 2019. Wij nemen daarvoor vanaf nu de tijd om dan het evenement neer te kunnen zetten met die kwalitatief hoge standaard en goede veiligheid die de deelnemers gewend zijn.

Het huidige comité betreurt de gang van zaken zeer maar we zijn er van overtuigd dat we een juiste beslissing hebben genomen, niet met het hart maar met het verstand. We gaan er alles aan doen om in 2019 weer een fantastische Groesbeeks Gruwelijkste neer te gaan zetten. Wij hopen dat jullie dan weer mee willen doen.

Comité Groesbeeks Gruwelijkste

 

Bron: energy4all.nl