23 mei 2018

Geen draagvlak voor windmolens in Groesbeek

In Groesbeek is er geen draagvlak voor de komst van windmolens. Dat bleek dinsdag 22 mei tijdens de tweede bijeenkomst in het gemeentehuis voor het samenstellen van een Kansenkaart Duurzame Energie. De 40 aanwezige inwoners brainstormden over mogelijke locaties voor zonne-energie, windmolens, biomassacentrales en waterkrachtcentrales. De eerste bijeenkomst in Groesbeek, toen waren er 120 mensen aanwezig, leverde volgens de gemeente Berg en Dal geen eenduidig beeld op. Vandaar de extra bijeenkomst. Tekst en foto’s Remco Wildeman/deGroesbeek.

Energie was er in de raadzaal in ieder geval genoeg. Discussies waren dit keer wat feller, maar uiteindelijk waren de aanwezigen het over één ding eens: er moet gebruik worden gemaakt van zonne-energie en rekening worden gehouden met de landschappelijke inpassing. Over de grootte van de zonnevelden en de locaties is nog wel wat onduidelijkheid. Het merendeel wil kleine zonnelocaties, verspreid over het gebied, maar er waren ook groepen die voor de grootschalige variant op één locatie gingen. Daarbij valt de denken aan een zonneveld van 15 hectare tussen de Boersteeg en Wylerbaan in Groesbeek.

De kersverse wethouder Nelson Verheul (GroenLinks) liet op voorhand al weten dat er deze coalitieperiode geen windmolens worden geplaatst. “Tenzij blijkt dat er massaal draagvlak onder de bevolking is. Dan moeten we daar natuurlijk met onze coalitiepartners nog eens over praten”, zei hij. Na afloop van de bijeenkomst concludeerde de wethouder dat het draagvlak er niet is, zoals ook in het coalitieprogramma staat.

Verheul dankte de aanwezigen. “Ik ben blij met de input en uw aanwezigheid. We zullen alles goed op een rij zetten. Uiteindelijk moet de raad, uw volksvertegenwoordiging, een besluit hierover nemen”, sprak hij. Naar verwachting zal de politieke besluitvorming eind 2018 zijn. De gemeente Berg en Dal gaat nu een Kansenkaart Duurzame Energie voor de hele gemeente Berg en Dal maken. Eerder waren er al bijeenkomsten in Beek en Millingen aan de Rijn, waar men ook de grote voorkeur voor zonne-energie heeft.

Berg en Dal wil, zo staat in het nieuwe coalitieakkoord, 16% duurzame energie opwekking in 2023. Het uiteindelijke doel is om in 2050 klimaatneutraal te zijn.