5 mei 2018

4 mei Dodenherdenking in Beek

Op vrijdag 4 mei herdacht Beek alle militairen en burgers die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in en buiten het Koninkrijk der Nederlanden zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.  De herdenking, die was georganiseerd door de Stichting Reünie Paratroopers, begon met een oecumenische bijeenkomst in de H. Bartholomaeuskerk. Daarna was er vanaf de kerk een  stille tocht, voorafgegaan door schutterij B.U.B , naar het Bevrijdingsmonument in het Lt. H.P Foleyplantsoen waar de herdenkingsbijeenkomst werd voortgezet. Locoburgemeester  Erik Weijers van de gemeente Berg en Dal hield tijdens de herdenking een toespraak.   3 leerlingen van de basisschool de Biezenkamp lazen hun gedichten voor en ook twee leerlingen van de Havo Notre Dame des Anges, Aster en Lotje, droegen een gedicht voor, dat ook op datzelfde ogenblik op de Dam in Amsterdam werd voorgedragen. Muzikale medewerking werd verleend door muziekvereniging K.N.A .  Door diverse instanties en verenigingen, maar ook door een familielid, werden kransen en bloemen gelegd bij de beide monumenten. Namens de gemeente Kranenburg, Duitsland, werden bloemen gelegd door burgemeester Günther Steins. zie de foto’s deel 1;  deel 2