24 februari 2018

Emeritus Pastoor Chris Loeffen overleden.

Ons bereikte het droevige bericht dat Chris Loeffen, oud pastoor en ooit inwoner van Ooij, vanmiddag op 83 jarige leeftijd is overleden. Wij wensen zijn familie, vrienden en bekende heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden in de parochiekerk H. Hubertus te Ooij op zaterdag 3 maart om 11.00 uur, waarna de begrafenis plaats zal vinden op het kerkhof van de parochie.

Overlijdensaankondiging:

De Heer heeft mij gezonden om zijn Evangelie te verkondigen  

In herinnering aan

CHRIS LOEFFEN C.M.

Chris werd geboren te Ubbergen op 24 september 1934, trad in bij de Congregatie der Missie (Lazaristen)  te Panningen op 21 september 1955 en werd eveneens in Panningen priester gewijd op 10 september 1961.

Hij ging colleges Sociale Pedagogie volgen in Nijmegen en kreeg in 1963 een benoeming als bedrijfsaalmoezenier in Lindenheuvel.

In 1966 volgde een benoeming tot kapelaan in de Engelbewaarder parochie.

Hij werd in 1975 benoemd tot pastoor van de parochie Christus Koning te Nieuw-Einde en als teamleider van het pastorale team van Christus Koning en van het rectoraat Judas Thaddeus. Tevens werd hij godsdienst en geschiedenis leraar.

In 1981 nam hij een sabbaticaljaar, waarin hij een reis naar Brazilië maakte.

Van 1982 tot 2000 was Chris pastoor in Lochem. Deze periode werd afgesloten met een eervol ontslag. Daarna vestigde hij zich in het Studiehuis Vincentius à Paulo te Nijmegen.  

Om gezondheidsredenen verhuisde hij in 2011 naar het Missiehuis te Panningen.

Tijdig voorzien van het sacrament van de zieken, overleed hij in Zorgcentrum Vincent Depaul op zaterdag 24 februari 2018, 83 jaar oud. 

Dat Chris thuis mag komen bij de Heer.

De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden in de parochiekerk te Ooij op zaterdag 3 maart om 11.00 uur, waarna de begrafenis plaats zal vinden op het kerkhof van de parochie.

 

 

 

Namens Confraters Lazaristen en familie,

 

Familie Loeffen

Harrie Jaspers , overste Missiehuis St. Joseph
 

Correspondentieadres: Missiehuis St. Joseph, Kerkstraat 8, 5981 CG Panningen