18 oktober 2020

Afscheid van Pastoor Henk Janssen in Groesbeek

Aloys van Velthoven (li) overhandigt een fotocollage van de kerken aan Henk Janssen.

Pastoor Henk Janssen (71) heeft zondag afscheid genomen van de Groesbeekse parochie. Hij doet vanwege gezondheidsredenen een stapje terug. Dat betekent niet dat hij er helemaal mee stopt. Het gebeurde tijdens een sobere coronadienst, waar slechts weinig publiek was. Henk Janssen, die op 1 november 2011 benoemd werd als opvolger van Pastor Thüring van Breedeweg, werd nu afgelopen vrijdag benoemd tot “halftime pastor”van de Martinusparochie in Cuijk. Daarbij blijft hij nog enige tijd actief in zijn oude parochie, de Cosmas en Damianus,  om zaken af te handelen. Bij zijn benoeming in 2011 kreeg hij van toenmalige bisschop Hurkmans van Den Bosch de opdracht om in zowel Groesbeek als Beek en de polder een kerkenfusie tot stand te brengen. En, indien mogelijk, die twee ook weer te laten fuseren. Dat laatste bleek is niet gelukt. Dat gebeurde niet. Van Riet van Leeuwen van het Ceciliakoor kreeg Janssen een enveloppe en een bloemetje en van zijn opvolger Aloys van Velthoven een lijst met een serie afbeeldingen van de kerken.

5 januari 2020

Afscheidsmis Pastoor Henk Janssen in Ooij.

vlnr diaken Henk Nieuwenhuis, pastoor Henk Janssen en pastoor Rudo Franken.

Op zaterdagavond 4 januari vond de afscheidsmis plaats van Pastoor Henk Janssen in de St. Hubertuskerk in Ooij. Deze kerk behoort de parochie Maria ten Hemelopneming. Pastoor Henk Janssen was tot voor kort pastoor van Groesbeek (parochie Cosmas en Damianus) en Ubbergen/ Millingen (parochie Maria ten Hemelopneming), maar voor die laatste parochie is nu pastoor Rudo Franken verantwoordelijk. Hij blijft pastoor van de Groesbeekse parochie Cosmas en Damianus en voorzitter van het parochiebestuur aldaar. Bovendien is hij Deken van Nijmegen. Mede-celebranten waren pastoor Rudo Franken en diaken Henk Nieuwenhuis. Muzikale medewerking werd verleend door het koor Encore met Henk Hubbers.  Na afloop kon onder het genot van een kop koffie afscheid genomen worden van de pastoor in dorpshuis de Sprong in Ooij. zie de foto’s

13 oktober 2019

Installatie Pastoor Rudo Franken

Installatie pastoor Rudo Franken (l) met (hulp-) bisschop Rob Mutsaerts

Op zondag 13 oktober vond de installatie plaats van de nieuwe pastoor Rudo Franken van de Parochie Maria ten Hemelopneming. Plaats van handeling was de St. Antonius van Padua kerk in Millingen aan de Rijn. Hoofdcelebrant was de hulpbisschop en oud-pastoor Mgr. Rob Mutsaerts. De overige celebranten waren: Eric Smits (oud pastoor van Millingen aan de Rijn en Kekerdom), Jules de Bruin (jaargenoot van Rudo Franken) en Henk Nieuwenhuis (emeritus diaken). De leden van diverse koren uit de parochie ondersteunde de liturgie met zang en samenzang onder leiding van dirigente Lianne van der Burgt en Hein Vrijdag. Foto: Erik Hell (BD1).

8 september 2019

Pastoor Rudo Franken definitief benoemd door Bisschop

Rudo Franken

Tijdens de zaterdagavonddienst van zaterdag 7 september in de kerk van Millingen heeft Pastoor Rudo Franken bekendgemaakt dat hij definitief per 1 oktober 2019 door Bisschop de Korte van het Bisdom Den Bosch is aangesteld als Pastoor van de Parochie Maria ten Hemelopneming. Zijn werkgebied strekt zich uit van Beek tot en met Millingen aan de Rijn. Hij zal zondag 13 oktober tijdens de H. Mis van 11.00 uur officieel worden geïnstalleerd door Hulpbisschop Mgr. Rob Mutsaerts. Per 1 oktober wordt  ook door de bisschop eervol ontslag verleend aan Henk Janssen als pastoor van de parochie Maria ten Hemelopneming en wordt hij in volledige betrekking benoemd tot pastoor van de parochie H. Cosmas en Damianus in Groesbeek. Hij wordt hierbij geassisteerd door pastor Aloys van Velthoven (57). Foto: Erik Hell.

14 juli 2019

Afscheid van een “mensen mens pastoor”in Millingen.

Pastoor Eric Smits tijdens zijn afscheid in Millingen.

Voor een volle Antonius van Padua-kerk heeft Eric Smits (65) na zestien jaar afscheid genomen als pastoor van Millingen en Kekerdom. Hij vertrekt naar Budel, waar hij het wat rustiger aan gaat doen. Smits werd meermaals getrakteerd op een staande ovatie van de kerkgangers. Ook waren er mooie woorden van hulpbisschop Rob Mutsaerts en parochiebestuurder Harry Sanders. ,,U bent een hartelijk man. Tegen de kerkgangers zeg ik: ‘proficiat dat u zo’n pastoor mocht hebben.’ Als bisdom zijn wij u veel dank verschuldigd. Dus, dank, dank, dank’’, zo sprak Mutsaerts die tot 2003 de voorganger van Eric Smits in Millingen was. In zijn slotwoord dankte  Smits alle inwoners van Millingen en Kekerdom. ,,Afscheid nemen is een beetje sterven”, zei hij. En: ,,’Wie moet er nu naar ons zwaaien’, vroegen veel parochianen nadat mijn vertrek bekend werd.”   ,,Blijf naar elkaar zwaaien mensen. Als teken van verbondenheid en als mooi signaal naar bezoekers van dit prachtige gebied” was het antwoord van Smits. Buiten volgde een serenade van de muzikanten van UNA uit Kekerdom, gevolgd door een afscheidsreceptie in et Millingens Centrum. We zullen hem gaan missen in de Polder. Zie de foto’s

24 februari 2018

Emeritus Pastoor Chris Loeffen overleden.

Ons bereikte het droevige bericht dat Chris Loeffen, oud pastoor en ooit inwoner van Ooij, vanmiddag op 83 jarige leeftijd is overleden. Wij wensen zijn familie, vrienden en bekende heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. De plechtige uitvaartdienst wordt gehouden in de parochiekerk H. Hubertus te Ooij op zaterdag 3 maart om 11.00 uur, waarna de begrafenis plaats zal vinden op het kerkhof van de parochie.

Lees verder...