21 december 2017

Heel Millingen aan de Rijn verLED

Sinds woensdag  20 december is nagenoeg heel Millingen aan de Rijn voorzien van lichtmasten/lantaarnpalen met LED-verlichting. Om 12.00 uur hebben wethouders Alex ten Westeneind (Openbare Ruimte) en Erik Weijers (Duurzaamheid) de laatste lantaarnpaal met de oude traditionele lamp bij de H. Sint-Antonius van Paduakerk, kruising St. Anthoniusplein /St. Wilibrordstraat  te Millingen a/de Rijn vervangen door een mast met de veel duurzamere LED-verlichting. Naast het duurzame karakter geven de nieuwe lantaarnpalen ook meer licht dan de oude en zijn ze wat minder hoog. Dat laatste voorkomt lichthinder. Ook in andere delen van onze gemeente is de nieuwe Ledverlichting aangebracht, zoals in Erlecom, Heilig Landstichting, Berg en Dal (dorp). Vanaf 2025 is de hele gemeente voorzien van de duurzame LED-verlichting. De gemeente zet hiermee een volgende stap in de verduurzaming van de gemeente/gemeenschap. De gemeente Berg en Dal wil in 2050 een klimaatneutrale gemeente zijn. Het eerste tussendoel daarbij is dat in 2020 minstens 14% van de energie duurzaam is. Wethouders Alex ten Westeneind en Erik Weijers: Ook in de openbare ruimte zetten we verdere stappen richting een duurzaam Berg en Dal. Dit laatste is geen wens maar een absolute must“. Aansluitend kreeg de gemeente een ‘CO2 compensatie certificaat’ overhandigd in het Kulturhus aan de Heerbaan 115. Om deze verduurzaming te vieren bood de uitvoerder-Van Gelder- de aanwezigen  daar gebak en koffie/thee aan. Ook kreeg de gemeente een boompje aangeboden. zie de foto’s.