9 december 2015

Afscheid griffier Henk Vreman in Groesbeek

Op 30 november 2015 is Henk Vreman uit Elst met pensioen gegaan. Ter gelegenheid daarvan werd op 8 december een druk bezochte afscheidsreceptie gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis in Groesbeek, van welke gemeente hij (na de samenvoeging van Millingen, Ubbergen en Groesbeek) het afgelopen jaar plaatsvervangend griffier was. Voordien was Henk griffier van de gemeente Ubbergen, in welke gemeente hij , zoals ex-burgemeester Paul Wilbers in zijn geweldige en grappige toespraak memoreerde, in de afgelopen 40 jaar, “ontelbare functies” had bekleed. zie de foto’s.DSC_4050 afscheid Henk Vreman naam