9 december 2015

Jaarvergadering Hoogwaterplatform.

Woensdagavond hield het “Hoogwaterplatform” haar jaarvergadering in dorpshuis de Sprong te Ooij.  De leden van het platform werden bijgepraat over de huidige stand van zaken met betrekking tot een eventuele dijkverlegging of dijkverzwaring in de Ooijpolder, waar nog steeds sprake van is in de toekomst. Om op de hoogte te blijven is het een goede zaak om lid of donateur van het Hoogwaterplatform te worden. zie de foto’s.DSC_4333 Hoogwaterplatform naam