9 december 2015

Kerstviering in Leuth

De seniorenvereniging Leuth organiseert op donderdag 24 december om 14.00 uur een kerstviering in de H. Remigiuskerk te Leuth met pastor Jan van Mil. Muzikale medewerking wordt verleend door het mannenkoor Vox Virorum. Het zou wel eens de laatste kerstviering ( of laatste mis) kunnen worden, dat in de met definitieve sluiting bedreigde kerk van Leuth gehouden wordt. Voor deze kerstviering is iedereen (dus niet alleen leden maar alle inwoners en belangstellenden) van harte uitgenodigd. Na de kerstviering in de kerk is er een koffietafel voor de leden van de Seniorenvereniging in de Rosmolen. DSC_7161 H.Remigiuskerk naam