7 juli 2015

Nazaten van de familie van Steen gezocht.

In  Noord-Brabantse Roosendaal woont Jan van Steen. Hij is al heel lang bezig met het opsporen en vastleggen van de stamboom van de diverse families van Steen. Zo ook uit de omgeving van Nijmegen heeft hij al veel mensen kunnen “registreren” Zijn verhaal staat hieronder. Misschien zijn er mensen die hem kunnen helpen. Jan staat midden op de foto. Jan van Steen Roosendaal

Geachte lezer,  Mag ik mij even aan u voorstellen; ik ben Jan van Steen geboren op 23-12-1953 te Roosendaal (Noord-Brabant) wat op een steenworp afstand ligt van de Belgische grens. Ik was gehuwd en heb een dochter en een zoon en ben tevens ook trotse opa van een kleindochter. Net zoals ik dragen velen onder u dezelfde naam. Of we verre familie van elkaar zijn, … ongetwijfeld maar dit is niet zo gemakkelijk uit te leggen hoe dit in elkaar zit. Met meer dan 100% zekerheid kan ik u wel vertellen dat u een nazaat bent, dus familie van personen die ik al in beeld heb in uw regio. In januari 1995 ben ik begonnen met mijn stamboom (genealogie) uit te zoeken. Ik wilde wel eens weten wie er allemaal tot mijn familie behoorden. Naarmate de tijd vorderde kwam ik meerdere namen tegen van personen die de naam ‘Van Steen’ dragen uit diverse streken, maar die ik niet 1, 2, 3 kon plaatsen. Deze gegevens bewaarde ik apart. Zo zijn er in de loop der jaren zeven stamreeksen ontstaan en een verzamelbestand. In totaal bevatten die stamreeksen bijna 13.000 personen. Dus Van Steentjes en hun partners, hun kinderen en weer de partners van die kinderen. Dit exclusief de vele getuigen bij doop, geboorte, huwelijk of overlijden. Een van deze stamreeksen noem ik de Gerrit van Steen tak. Gerrit moet omstreeks 1590 geboren zijn en naar alle waarschijnlijkheid stammen de meeste onder u hier vanaf. Maar ook van mijn stamreeks welke terug gaat naar het jaar 1389 lopen nazaten rond in uw regio. Bedenk wel dat in vroeger jaren niet alles genoteerd werd, soms werd dit gewoon vergeten, of is verloren gegaan. De personen uit die tijd wisten toen waarover het ging en dat was voldoende. Er is nimmer aan gedacht dat in het heden van die ‘vakidioten’ op zouden staan die in de familiegeschiedenis zouden gaan graven.  Nu mag u die stamboom (lees stamreeksen) zien als een mega puzzel van meer dan 10.000 stukjes. Je begint ergens en ziet gaandeweg kleine deeltjes ontstaan welke nadien (de tijd zal dit leren) naadloos in elkaar geschoven dienen of kunnen worden. Tenminste dit is de opzet. Een van deze deeltjes noemde ik al eerder de Gerrit van Steen stamreeks, deze telt momenteel 703 personen.

Gezien het als hobby bij mij begon is dit ondertussen meer mijn passie geworden. Ik bedoel hiermee te zeggen dat ik mede met uw hulp probeer deze stamreeks zo compleet mogelijk te maken. Tenminste voor wat betreft het heden, dus zeg maar vanaf circa 1900. Het overige zal ik terug kunnen vinden in de regionale of lokale archieven voor zover nog aanwezig of leesbaar. Hoe ga ik met u gegevens om? Net zoals uw gegevens door de Burgerlijke Stand afgeschermd blijven en niet openbaar gemaakt worden, hanteer ik ook de wet op de privacy.

Dit betekent dat,  als ik op een gegeven moment van u gegevens krijg om de stamboom compleet te maken, ik u nu al de garantie kan bieden dat u hiervan niets op Internet zult terug vinden. Er staat wel heel veel van de familie Van Steen op Internet, maar dit komt niet van mijn hand! Uw gegevens worden zoals ik eerder heb aangegeven alleen gebruikt om die stamboom compleet te maken. Uw telefoonnummer, adres of e-mailadres blijven ook bij mij en zullen niet gedeeld worden met anderen. Deze dienen alleen ter communicatie tussen u en mij.

Kan ik die stamboom nadien bestellen of zo? Hier ben ik heel resoluut in. Ik maak die stamboom voor mij zelf, maar ook voor u, daar ik deze gegevens graag met u deel!  Als u mij helpt deze stamboom te realiseren (compleet te maken) krijgt u nadien de gehele stamreeks waartoe u behoord GRATIS (dus zonder kosten) per mail als tekstbestand toegezonden.

Dit is dan mijn dank naar u voor uw medewerking. En mocht uw pc of laptop het begeven hebben of gecrasht zijn?! Geen enkel probleem, gewoon even contact leggen met mij en u ontvangt wederom gratis een nieuwe actuele versie.

Hoewel ieder huisje zijn kruisje heeft, kan het zijn dat u iets vervelends is overkomen wat u er liever niet in ziet staan of wilt hebben of delen. Ook mij is een dergelijk iets overkomen zoals u in de derde regel kunt lezen. Is een dergelijk iets u overkomen,  dan is er geen man overboord.

Ik ga persoonlijk met u in overleg hoe we dit in de stamboom gaan vermelden en indien nodig kan ik de nodige (privacy) filters aanzetten in mijn stamboomprogramma waardoor het voor derden niet zichtbaar (leesbaar) is. En in sommige gevallen laten we de gegevens gewoon achterwege. Ik probeer immers al jaren de stamboom (stamreeksen) zo positief mogelijk te omschrijven en tot op heden met succes. Bij negatieve reacties heeft immers niemand baat. U krijgt voorafgaande aan de definitieve opname precies te zien hoe dit weergeven gaat worden.

Hoe nu verder? De stamboom loopt altijd over de mannelijke lijn (naamdrager). Over de mannelijke lijn worden alle personen die hiertoe behoren geplaatst. Gezien vrouwen mede zorg dragen voor ons nageslacht stopt het officieel op de vrouwelijke lijn bij de vrouw en haar eventuele partner. Gezien de kinderen die hieruit geboren worden toch voor 50% Van Steentjes zijn maar niet die naam dragen heb ik besloten (per 1-1-2015) om de kinderen van vrouwelijke nazaten alsnog in de stamboom op te nemen. Als laatste neem ik van de kinderen van de vrouw hun partner nog mee, indien van toepassing, maar hierna stopt het definitief op deze lijn. Dit laatste is meer gedaan om de dames  tevreden (te vriend) te houden daar zij vinden dat hun kinderen uit een Van Steen geboren is. Hierin kan ik hen geen ongelijk geven en wijk bij deze dus van de officiële regels enigszins af.

Als u besluit uw medewerking aan het realiseren van deze stamboom te verlenen vermeldt dan even wie u bent, of wie uw ouders en/of grootouders zijn vanuit de mannelijke lijn.

Draagt u niet de naam Van Steen, maar is uw moeder of grootmoeder een Van Steen vermeldt dan even wie dit zijn, in dit geval is de naam van de partner medebepalend om u snel terug te kunnen vinden. Mogelijk heb ik deze. Nadat u met mij contact heeft gezocht of gelegd, volgen de specifieke vragen die ik aan u heb.

Wilt u vooraf dat u uw medewerking gaat verlenen eerst meer informatie hebben, ook dat kan! Neem in alle gevallen dan contact met mij op via jcpvansteen.1@kpnmail.nl of j.c.p.vansteen@gmail.com telefonisch ben ik bereikbaar onder 0165-554723 of 06-10134623. Voor hen die toch de voorkeur geven aan schrijven, mijn huisadresgegevens zijn bij Henk Baron bekend en zal indien nodig deze aan u verstrekken. Rest mij u alvast te bedanken voor uw aandacht, en voor de mogelijke te nemen medewerking. Jan van Steen, Roosendaal