26 april 2013

19 gemeenten ondertekenden het Groene Akkoord.

Bestuurders van 19 gemeenten, corporaties (Kr8 en G5) en een groot aantal bouwende partijen ondertekenden vanmiddag in het Thermion te Lent “Het Groene Akkoord” Het Groene Akkoord is de vervanger van het oude KAN-DuboConvenant uit 2000. In het akkoord wordt afgesproken dat de organisaties (gemeenten, corporaties, bouwende partijen) de komende twee jaar één gezamenlijke taal hanteren voor duurzaam bouwen en renoveren, te weten GPR Gebouw en GPR Stedenbouw. Het Groene Akkoord bevat geen extra eisen of regionale ambities voor duurzaam bouwen. Iedere gemeente is vrij om zelf hogere ambities voor bouwplannen of projecten te bepalen en vast te stellen. Partijen bekijken na twee jaar (vanaf 2015) of de methodiek werkt en of gezamenlijke ambities kunnen worden bepaald. Ook Groesbeek en Millingen waren bij de ondertekenaars, terwijl wethouder Ria Barber van Ubbergen al eerder ondertekend had. zie de foto’s.

DSC_4389_Groene_akkoord

 

PERSBERICHT

26 april 2013

 

Ondertekening Het Groene Akkoord op 26 april

Op vrijdagmiddag 26 april ondertekenen bestuurders van 19 regiogemeenten, corporaties (G5 en Kr8) en bouwende partijen Het Groene Akkoord in het Thermion te Lent. Met deze belangrijke ondertekening spreken alle partijen af met één taal voor duurzaam bouwen te gaan werken. En zo komt het verduurzamen van de gebouwde omgeving in de regio Arnhem-Nijmegen steeds dichterbij.

Eén taal hanteren

De afgelopen tijd is veel energie gestoken in Het Groene Akkoord, de vervanger van het oude KAN-DuboConvenant uit 2000. Veranderen lukt niet van de ene op de andere dag, dit gaat stap voor stap. In het akkoord is afgesproken dat de partijen (gemeenten, corporaties, bouwende partijen) op hoofdlijnen gaan sturen en de komende twee jaar één gezamenlijke taal gaan hanteren voor duurzaam bouwen en renoveren, te weten GPR Gebouw en GPR Stedenbouw. Frank van Rooijen, portefeuillehouder wonen: “Het realiseren van deze ontwikkeling kan alleen wanneer gemeenten, corporaties en bouwpartijen één duidelijke taal gaan hanteren voor duurzaam bouwen en renoveren. Al deze partijen gaan voortaan op hoofdlijnen met elkaar afspraken maken over de kwaliteit en duurzaamheid van de nieuwbouw en bestaande gebouwen (in de woningbouw én utiliteitsbouw).”

GPR
GPR is een methodiek waarmee op een vijftal thema’s scores in de rapportcijfers worden uitgedrukt en zodoende de kwaliteit en duurzaamheid van gebouwen wordt bepaald. Duurzaam bouwen is breder dan energie. In GPR zit het thema energie, maar ook milieu, gebruikskwaliteit, gezondheid en toekomstwaarde. De bedoeling is dat er veel ervaring wordt opgedaan met GPR door deze methode zoveel mogelijk in projecten toe te passen. De stadsregio gaat zo veel mogelijk ondersteunen met regioconsulenten die gemeenten met raad en daad gaan ondersteunen en met advisering van W/E adviseurs.

 

Kracht van samenwerking
Het Groene Akkoord bevat geen extra eisen of regionale ambities voor duurzaam bouwen.
Iedere gemeente is vrij om zelf hogere ambities voor bouwplannen of projecten te bepalen en vast te stellen. Partijen bekijken na twee jaar (vanaf 2015) of de methodiek werkt en of gezamenlijke ambities kunnen worden bepaald. In verband met de crisis in de woningbouw ligt de focus meer op bestaande woningvoorraad en gebouwen dan op nieuwbouw. Eugène Jansen is directeur bij Oosterpoort. Hij is een van de 9 deelnemers van KR8, een samenwerkingsverband van woningcorporaties en belast met duurzaamheid: “De woningcorporaties zijn al lang bezig met dit thema en nemen op verschillende terreinen initiatieven. Corporaties, gemeenten, ontwikkelaars en ontwerpers gaan elkaars taal spreken via GPR. We boeken voortgang door aan te sluiten op de gemeenschappelijke energie, die bij alle organisaties zit, om dit samen te realiseren in plaats van te focussen op nieuwe regels waar “men” onderuit wilt komen.

 

Daarom zijn we als KR8 al een jaar bezig om masterclasses binnen KR8 te organiseren, waar zo’n 60 corporatiemedewerkers actief bezig zijn ervaringen uit te wisselen, om te kijken hoe we concreet verder kunnen komen.”

 

Duurzaam bouwen en renoveren doen we niet voor onszelf maar voor een betere kwaliteit en lagere woonlasten voor de burger. Jan Waegemaekers, algemeen directeur Giesbers-Arnhem en voorzitter van Bouwend Nederland KAN: ”De bouwsector is bezig om duurzaamheid structureel op te pakken. Het is de kracht van de samenwerking tussen overheid en marktpartijen om banken te stimuleren woningen op basis van lagere woonlasten te financieren, zodat wij ze kunnen bouwen.”

Groene economie
Duurzaam bouwen wordt meer gemeengoed niet door subsidies voor stenen maar vooral door meer kennis over techniek en proces. Door samenwerking (triple helix), kennisdeling en kennis opdoen (aan de slag) komen we verder, wordt duurzaam bouwen meer gemeengoed en kunnen we innovatie en werkgelegenheid creëren, kortom: de kracht van duurzame, groene economie losmaken! Voor meer informatie kijk op: www.destadsregio.nl/duurzaambouwen