13 november 2012

Informatieavond nieuw te vormen parochie.

Maandagavond vond in het dorpshuis De Sprong te Ooij een informatiebijeenkomst plaats over de nieuw te vormen parochie in Ubbergen en Millingen aan de Rijn. Het is de bedoeling dat de parochies van Beek, Ooij, Leuth en Kekerdom-Millingen midden 2013 worden samengevoegd tot één grote parochie met Henk Janssen als pastoor, waarbij hij voor Millingen Kekerdom assistentie krijgt van pastoor Eric Smits en diaken Peter de Snoo als nieuwe diaken. zie de foto’s.
DSC_3340_parochie