19 september 2012

Gemeente Groesbeek actief met Dick Bruna s verkeersprogramma

Op woensdag 19 september 2012 heeft verkeerswethouder Theo Giesbers van Groesbeek de leskist ‘Leer in het Verkeer’ uitgereikt aan vertegenwoordigers van alle tien basisscholen in zijn gemeente. Groesbeek is de eerste Gelderse gemeente die met een gecombineerde aanpak alle basisscholen, gemeente en ouders laat samenwerken met het ‘Leer in het Verkeer’-project. De leskist is gebaseerd op de illustraties van de tekenaar Dick Bruna en laat kinderen spelender-wijs kennis maken met het thema verkeer. Om 13.00 uur hebben de wethouder, directies van basisscholen, leerkrachten en (verkeers)ouders zich verzameld bij het zebrapad voor het gemeentehuis, waar de borden en de stoeptegels door de wethouder, geasisteerd door zijn kleindochter, werden onthuld. in de raadzaal in het gemeentehuis werden vervolgens de nieuwe leskisten uitgereikt en kreeg men uitleg over de inhoud. Daarna gaf Ingrid van Berkel, namens het Verkeerseducatieloket (onderdeel ROVG) een presentatie over het gedrag van kinderen van 4 tot en met 6 jaar in het verkeer. Het aanbieden van de leskisten is een gezamenlijke actie van diverse overheden: gemeente Groesbeek, Stadsregio Arnhem Nijmegen en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland (ROVG). Door deze actie is de gemeente Groesbeek de eerste gemeente in Gelderland, die actief is met Dick Bruna’s verkeersprogramma. Er was tevens een vertegenwoordiging aanwezig van een school uit Kranenburg. Ook de Titus Brandsmaschool in Berg en Dal gaat mee doen. zie de foto’s.

DSC_9403_verkeersonderwijs

 

 

Leskist stimuleert veilig verkeersgedrag op en rond scholen én thuis
De leskist is gericht op groep 1 en 2 van de basisschool en bevat diverse les- en spelmaterialen die gebaseerd zijn op de vrolijke illustraties van tekenaar Dick Bruna. Om de veiligheid op straat te bevorderen, plaatst Groesbeek in overleg met verkeersouders ook een aantal lesborden en stoeptegels – met Dick Bruna afbeeldingen – in de directe omgeving van de tien basisscholen. Om de ouderbetrokkenheid verder te vergroten, krijgt elke basisschool daarnaast ook twee ouderverteltassen. Zo kunnen ouders ook thuis met hun kinderen praten over verkeersveilig gedrag.

 

ROVG enthousiast over actief betrekken jonge kinderen bij verkeersveiligheid

Berry van Houten is als secretaris van het ROVG enthousiast over het actief betrekken van jonge kinderen bij verkeersveiligheid “Het verkeer wordt steeds complexer en veel kinderen zitten vaak -passief- op de achterbank. Via dit lespakket maken de kinderen spelenderwijs en al op jonge leeftijd actief kennis met de thema’s verkeer en veiligheid. Juist bij hen kunnen we veel bereiken. Daarom geven wij als ROVG, samen met de Stadsregio Arnhem Nijmegen de Groesbeekse basisscholen een leskist. De gemeente draagt haar steentje bij, door het plaatsen van een aantal lesborden en tegels in de schoolomgeving..

 

Marcel Tjin, eigenaar GreenLight Company en initiatiefnemer van Leer in het Verkeer: “Het pakket maakt kinderen tussen 1 en 6 jaar bewust van de gevaren in het verkeer. Ze maken zo alvast kennis met verkeersborden en verkeersregels. Met de lespakketten, de hulpborden en -tegels en de verteltassen krijgen de kinderen de mogelijkheid om in een veilige schoolomgeving te oefenen met specifieke verkeerssituaties.”