29 januari 2010

t Bijenveld playbackt voor Haiti

Basisschool ’t Bijenveld in Leuth zet zich ontzettend hard in om geld in te zamelen voor Haïti. Op eigen initiatief waren de kinderen al van slag gegaan met diverse activiteiten om geld in te zamelen. Maar de leerlingen van groep 7 hadden iets speciaals bedacht. Een Playbackshow voor Haïti, welke in de Vriendenkring gehouden moest worden en waar de entree minimaal één lege fles zou bedragen. Omdat er voor de Vriendenkring niet genoeg vrijwilligers beschikbaar waren om de zaal open te houden werd donderdagmiddag uitgeweken naar de aula van de eigen school. Daar werd in twee groepen een optreden verzorgd door de leerlingen van de onderbouw en door de leerlingen van de bovenbouw. Tijdens de show hielden de kinderen ook nog een collecte onder de aanwezige ouders en die middag werd al afgesloten met een bedrag van ruim 700 Euro. zie de foto’s.

’t Bijenveld helpt Haïti deel 2!

Laatste tussenstand en definitieve opbrengst:

 

In de afgelopen week hebben de kinderen van basisschool ’t Bijenveld ontzettend hard gewerkt om zoveel mogelijk geld bij elkaar te krijgen voor Haïti.

Flessenacties, Heitje voor een karweitje en een playbackshow hebben uiteindelijk een bedrag van :1269,86 € opgeleverd. Inmiddels is het geld gestort op giro 555.

Wat ontzettend goed!

 

Tijdens de playbackshow zijn er veel foto’s gemaakt door Henk Baron. Deze foto’s zijn na te bestellen via: www.henkbaron.nl

Kinderen en team ‘t Bijenveld