29 januari 2010

(Samen) Werken in de MUG

Donderdagmiddag vond in Groesbeek in het bedrijf Nikkelen Electrotechniek een speciale bijeenkomst plaats onder de naam: Het geheel is meer dan de som der delen. Diverse ondernemers uit de gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek waren daar aanwezig om een conferentie bij te wonen, waarbij ook een samenwerkings overeenkomst werd getekend door de ondernemers en de drie gemeentes. De bedoeling hiervan is, dat deze werkgevers personeel gaan aannemen, die normaal niet gemakkelijk aan werk komen Medewerksters van sociale zaken zijn voor dit doel speciaal geschoold en kregen daarvoor een certificaat uitgereikt. Zij hebben een scharnierfunctie om de contacten tussen ondernemers en kandidaat-werknemers beter te laten verlopen.  zie de foto’s.


De Publiek- private samenwerkingsovereenkomst "(Samen) Werken in de MUG" werd ondertekend door werkgevers uit de gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek, de gemeenten zelf, UWV werkbedrijf, de koepel- en branche organisaties en toeleidende organisaties.
Professor Heertje hield een lezing met als onderwerp: "Zegeningen van de kredietcrisis en de arbeidsmarkt.