15 oktober 2009

Parkeergarage St. Maartenskliniek geopend
Vanmiddag, 15 oktober 2009 vond de officiële opening plaats van de onder- grondse parkeergarage van de Sint Maartenskliniek in Ubbergen. De parkeergarage biedt ruimte aan 700 auto’s, 40 motoren en 250 fietsen. Patiënten, bezoekers en medewerkers zijn voortaan verzekerd van een parkeerplaats voor de deur van het ziekenhuis. De parkeergarage is bijzonder in Nederland omdat hij 5 lagen diep de grond ingaat. De opening werd verricht door wethouder Ria Barber – Hendriks van de Gemeente Ubbergen en wethouder Jan van der Meer van de gemeente Nijmegen. De openings- handeling bestond uit het kapot gooien van twee champagneflessen door de beide wethouders, waarbij Ria Barber als "winnaar" uit de bus kwam. Jan van der Meer moest een tweede poging doen om de fles te breken. Vanaf zondag 13.00 uur kan er geparkeerd worden. zie de foto’s.


Sint Maartenskliniek parkeert vijf lagen diep (Persbericht)

Op 15 oktober 2009 vindt de officiële opening plaats van de ondergrondse parkeergarage van de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. De parkeergarage biedt ruimte aan 700 auto’s, 40 motoren en 250 fietsen. Patiënten, bezoekers en medewerkers zijn voortaan verzekerd van een parkeerplaats voor de deur van het ziekenhuis. De parkeergarage is bijzonder in Nederland omdat hij 5 lagen diep de grond ingaat.

De Sint Maartenskliniek is gespecialiseerd in houding en beweging. Door de grote groei van het aantal patiënten, is er jaren een groot tekort aan parkeerplaatsen op het terrein. De Sint Maartenskliniek is gelegen in een beschermd natuurgebied. Door de unieke ligging op een stuwwal werd gekozen voor het ondergrondse bouwen.

De parkeergarage is gebouwd ter plaatse van de oude bovengrondse parkeerplaats en daardoor direct naast de bestaande gebouwen. Met behulp van een damwandconstructie van het type Berlinerwand, is de bouwput ontgraven. Bovenop de parkeergarage wordt volgend jaar gestart met de aanleg van een gebouw waarin onder andere het Reumacentrum van de Maartenskliniek een plek krijgt.

Het uitgangspunt was een patiëntvriendelijke, lichte en ruime garage te ontwerpen. Dit komt nu tot uitdrukking in de ruime op- en afritten, het schuine inparkeren, de brede rijbaan en de extra aandacht voor de verlichting en kleurgebruik maar ook in de glazen liften.

De garage werd bouwkundig en constructief ontworpen door Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau uit Nijmegen en gebouwd door BAM Civiel Zuidoost BV. De opening wordt verricht door wethouder M.A. (Ria) Barber – Hendriks Van Gemeente Ubbergen en J(an) van der Meer van gemeente Nijmegen.

Archeologische vondsten
Voorafgaand aan de bouw heeft de Archeologische Dienst van de gemeente Nijmegen onderzoek verricht. Er werden onder andere 14 Romeinse brandgraven gevonden en een zeer uniek atelier voor vuursteenbewerking van 8.000 tot 9.000 jaar oud.

Parkeergarage Sint Maartenskliniek in cijfers
90 000 m3 zand werd afgegraven (= 5000 vrachtwagens)
4000 m2 damwand hield de bouwput instand.
7.462.700 kg beton is verwerkt in de parkeergarage.
650 meter aan stalen balken dragen het “dak” van de parkeergarage.
43,5 km kabel is verwerkt in de parkeergarage
15.422 m2 kanaalplaatvloeren werden in de bouwput gehesen.
36 m3 verf werd gebruikt voor de wanden, plafonds en vloeren
15 miljoen euro kostte de totale bouw
______________________________
door Francine Wildenborg (De Gelderlander 15-10-2009)
NIJMEGEN – Rood, blauw, groen, oranje en paars: het kleurenpalet aan verdiepingen van de nieuwe parkeergarage van de Sint Maar­tenskliniek. Wie bij een parkeerga­rage denkt aan een donker, smoe­zelig oord, vindt het tegenoverge­stelde bij de Nijmeegse kliniek. De in de stuwwal gelegen 16,5 meter diepe garage met vijf verdiepin­gen, is licht, heel licht. Belangrijke plekken als de in- en uitritten zijn gekleurd, de rest helder wit en licht grijs.
De nieuwe parkeergelegenheid ter waarde van ruim 15 miljoen euro biedt plek aan 700 auto’s, 550 meer dan het parkeerterrein op de­zelfde plek eerst. „ Er was veel te weinig parkeerruimte op het ter­rein van de kliniek, niet alleen las­tig voor patiënten en medewer­kers, maar ook voor de buurt waar veel werd geparkeerd”, vertelt woordvoerster Astrid van de Laar.
Bovendien hoeft de Maartenskli­niek nu ook geen gebruik meer te maken van voetbalvelden van Orion, waar in de toekomst zwem­bad Oost en een deel van het Mon­tessori College moeten komen.
Rotsblokken en stukken turquoise glas markeren de entree van de ga­rage waarin niet minder dan 7.462.700 kilo beton is verwerkt.
Ondanks de diepte is transparan­tie het uitgangspunt, vertelt Fons Giesbers van de afdeling Bouwza­ken. Zodoende is ook vrouwvrien­delijkheid van belang, niet om re­den van parkeerkunsten, maar van­wege veiligheid. „Vaak hoor je dat vrouwen het eng vinden om in een parkeergarage te lopen. Hier gaat het licht aan op beweging, per etage hangen tien camera’s.”
Bij de in houding en beweging ge­specialiseerde kliniek staat toegan­kelijkheid voor mindervaliden hoog in het vaandel. „ Daarom zit­ten liftknopjes lager, zijn er weinig pilaren om in- en uitstappen te vergemakkelijken en liggen naast rijbanen ruime voetpaden”, aldus manager facilitair bedrijf Mieke Ja­kobs. De garage biedt ook ruimte aan 40 motoren én 250 fietsen, om te blijven stimuleren dat personeel met de fiets naar het werk gaat.
Vandaag wordt de garage officieel geopend, zondag kunnen de eer­ste auto’s er parkeren.