15 oktober 2009

Stenen uit voorzorg tegen de bevers

Deze week heeft men het talud van de Oude Waal in Ooij verstevigd met basalt blokken. Dit gebeurde in opdracht van het Waterschap Rivierenland uit voorzorg tegen het graven van de ooit uitgezette bevers en beverratten. Al eerder was er gaas in het talud aangebracht om het graven te voorkomen. Door het lage water was dit gaas nu gedeeltelijk bloot komen te liggen. Met de stenen hoopt men nu het graven helemaal uit te bannen. zie de foto’s