9 januari 2007

Thom de Graaf, de nieuwe burgemeester van Nijmegen

 

dscf3309

Thom de Graaf is maandagavond tijdens een bijzondere raadsvergadering in de Vereeniging in Nijmegen geïnstalleerd. De ambtsketen werd hem om gedaan door loco-burgemeester Paul Depla, terwijl de voorzittershamer werd aangereikt door de vice-voorzitter van de raad. Er werd o.a. opgetreden door het Nijmeegs Mannenkoor. Na afloop was er een zeer druk bezochte receptie, waar diverse prominenten en gewone mensen de nieuwe burgemeester kwamen gelukwensen. zie de foto's

Op de foto wordt Thom de Graaf gefeliciteerd door oud-premier Dries van Agt.

 

En wie hebben we daar', en Siebie komt enkel voor de muziek

Door ERIC REIJNEN (bron: de Gelderlander)

Dinsdag, 9 januari 2007 – NIJMEGEN – De installatie van burgemeester Thom de Graaf, gisteren in De Vereeniging, trok talloze prominenten naar Nijmegen. En schaatsers, die willen dat ijsbaan Triavium weer open gaat. En muziekliefhebbers. Zie ook: video installatie Thom de Graaf


Schaatsers doen op de receptie van de kersverse burgemeester Thom de Graaf hun beklag over de sluiting van de schaatsbaan. Foto: Erik van 't Hullenaar

Eerst het rijtje dan maar: Hans Dijkstal, Hans van Mierlo, Rogier van Boxtel, Laurens-Jan Brinkhorst, Dries van Agt, Gerrit-Jan Wolfensberger, Boele Staal.

Thom de Graaf is burgemeester van Nijmegen en heeft heel wat handen te schudden: de nieuwjaarsreceptie is nog nooit zo druk. En heeft nog nooit zo veel prominenten getrokken.

Guusje ter Horst, nog maar net afgezwaaid maar nu al de ‘oude' burgemeester genoemd, is er. Net als Arnhems burgemeester Pauline Krikke en talloze andere burgemeesters uit de regio Nijmegen en verre omstreken. En Clemens Cornielje, de commissaris van de koningin.

Naar ‘gewone' Nijmegenaren is het goed zoeken. Hoewel: als de receptie nog maar goed en wel op gang is, komt een peloton schaatsers met klapschaats en schaatspak de sjieke zaal binnen klunen. Michael Severs is één van hen en legt uit dat ze komen protesteren tegen het feit dat schaatsbaan Triavium nu al tijden dicht is. „Omdat er brand is geweest en de verzekeringsmaatschappijen het niet eens kunnen worden. Het heeft als gevolg dat wij elke week naar Eindhoven moeten."

De kluners krijgen voorrang op de andere receptiegangers en mogen De Graaf al rap een handje schudden. Die, zelf ook schaatser, informeert bij een van de schaatsers schalks naar de beste tijd op de 500 meter en belooft zijn best voor hen te doen. Waarna de schaatsers de biezen pakken.

Siepie Bijlsma uit Hengstdal krijgt er allemaal weinig van mee. Voor de burgemeester komt ze niet, grinnikt ze. „Ik kom voor de jazzmuzikanten die hier spelen. Die wilde ik graag zien. Maar het geluid is wel slecht."

Boukje Neijens uit Bottendaal komt wél voor De Graaf. De 23-jarige verklapt erg gecharmeerd te zijn van de 49-jarige burgemeester. „Ondanks zijn leeftijd. En de poppenkast hier met al die bekende mensen is ook aardig om mee te maken."En een uurtje wachten in de rij heeft ze er graag voor over. 
Siepie niet. „Ach, je kunt niet verwachten dat hij alle praatjes onthoudt. Dus veel zin heeft het toch niet."

 

 De Graaf wil actieve burgers
Pleidooi voor meer burgerschap


Door onze verslaggever  (Bron: De Gelderlander)
Loco-burgemeester Paul Depla hangt de burgemeestersketting om de nek van de Thom de Graaf.
Foto: Erik van 't Hullenaar


Maar het kan natuurlijk al­tijd beter, hield hij een volle zaal voor.
NIJMEGEN ● Thom de Graaf, de nieuwe burgemeester, pleit voor burgerschap. Mensen moeten elkaar durven aan­spreken op verantwoordelijk­heden voor de eigen buurt.
In zijn eerste toespraak als bur­gemeester van Nijmegen riep de 49-jarige oud-minister gister­avond burgers op tot meer inzet voor de lokale gemeenschap.
Hij ziet dit als een van de be­langrijkste uitdagingen voor al­le gemeenten en zeker de grote steden. „Hoe spreken we elkaar aan op onze verantwoordelijkhe­den voor meer dan onze eigen belangen, voor de buurt, voor de ouderen en gehandicapten, voor het groen in de plantsoe­nen, voor de buren die onbeken­den zijn in de straat."
Hij hield daarbij ook een plei­dooi voor meer respect voor hulpverleners in publieke dien­sten zoals agenten op straat, de brandweerlieden en het ambu­lancepersoneel. „Mensen die in ons aller belang werken. Men­sen die hun best doen voor ande­ren zonder eigenbelang."
De Graaf is ervan overtuigd dat in Nijmegen veel mensen trots zijn op hun eigen wijk, een steentje bijdragen aan de ge­meenschappelijke waarden en aan het gevoel van saamhorig­heid.
zaal in De Vereeniging voor.
De Nijmeegse burgers mogen op hun beurt vast rekenen op een behulpzame en dienende overheid die integer en zorgvul­dig handelt en ook absolute prio­riteit geeft aan een veilige omge­ving, beloofde De Graaf.
Zijn belangrijkste voornemen voor dit jaar is om het vertrou­wen van de Nijmegenaren te winnen. Vooral door de mensen aan te spreken in de wijk, op straat, in het bedrijf op school, bij NEC of LUX. Hij zei een voor­beeld te nemen aan zijn voor­gangster Guusje ter Horst, een open en benaderbare burge­meester.
In zijn toespraak benadrukte hij dat hij zeer blij was met de unanieme steun van de raad. „De raad heeft vooroordelen noch partijpolitiek een rol laten spelen voor mijn benoeming." En hij zei nogmaals dat ‘burge­meester zijn van Nijmegen een droom is die uitkomt'. Hij sloot zijn toespraak af met dezelfde woorden als zijn vader in 1968 gebruikte bij aantreden als bur­gemeester van Nijmegen.
Voor familie De Graaf was het de afgelopen dagen een verwar­rende tijd. Verdriet en vreugde wisselden elkaar af. Dit weekein­de overleed de moeder van de vrouw van Thom de Graaf.