10 januari 2007

Ubbergens burgemeester begint 2e termijn

 Burgemeester Paul Wilbers van Ubbergen heeft maandag opnieuw zijn burgemeesters-eed afgelegd. Hij is m.i.v. 16 januari opnieuw benoemd voor een termijn van 6 jaar als burgemeester van de gemeente Ubbergen.

dscf2278

 

Paul Wilbers begint tweede termiijn


Door onze verslaggever  (Bron: de Gelderlander)
ARNHEM/ BEEK ● Paul Wilbers heeft gisteren opnieuw de burgemeesters-eed afgelegd.
Daarmee begon hij aan zijn tweede ambtstermijn als bur­gemeester van Ubbergen.
Paul Wilbers werd op 19 januari 2001 in dorpshuis De Sprong in Ooij feestelijk geïnstalleerd als burgervader van de gemeente Ubbergen.
Wilbers heeft als geboren en getogen Groesbekenaar in zijn woonplaats politieke ervaring opgedaan als raadslid en wet­houder. Voordat hij in Ubbergen aantrad was hij rector van het Nijmeegse Kandinsky College. Toen hij aantrad was Wilbers on­omstreden. Van links tot rechts werd en wordt de eerste burger bejubeld om zijn kwaliteiten. Tijdens zijn speeches wordt meer gelachen dan geapplaudis­seerd. „Ik bevind mij nu tussen weters en bet-weters, tussen veelbelovende en teveel beloven­de politici, daarom vraag ik uw steun. Vooral in mijn beginperio­de", zei Wilbers bij zijn aantre­den. Tijdens bijtende debatten wist de burgemeester vaak met een kwinkslag de kou uit de lucht te halen. „Ik heb in mijn leven alles wat ik heb bereikt, bereikt met taal", vatte Paul Wil­bers ooit zijn carrière snedig sa­men.
Na zes jaar burgemeester­schap lijkt Wilbers nog steeds onomstreden. Tegenstanders heeft hij niet, of ze durven zich niet als zodanig te manifeste­ren.
Gisteren heeft Paul Wilbers bij commissaris van de koningin Clemens Cornielje de eed afge­legd. Daardoor verbindt hij zich voor nog eens zes jaar aan het ambt. „Ik ben nu 58 en ik mag met 62 in de vut. Dit zou dus mijn laatste termijn kunnen zijn. Je mag nu tot je 65ste aan­blijven, dat willen ze verhogen naar 70. In dat geval ga ik, zoals ik me nu voel en als de mensen me nog willen, misschien wel voor een derde termijn."

 

P E R S B E R I C H T

 

 

Ubbergen, 9 januari 2006

Burgemeester P.G.I. Wilbers herbenoemd

De heer P.G.I. Wilbers is met ingang van 16 januari 2007 herbenoemd tot burgemeester van de gemeente Ubbergen. Zijn eerste termijn als burgemeester, die begon op 16 januari 2001, was afgelopen.

Op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft Hare Majesteit Koningin Beatrix het Koninklijk Besluit daartoe op 16 januari 2007 getekend. Op maandag 8 januari 2007 is burgemeester Wilbers door de Commissaris van de Koningin, de heer C.G.A. Cornielje, beëdigd voor zijn nieuwe termijn.

Het besluit om burgemeester Wilbers voor een nieuwe ambtsperiode van zes jaar te benoemen volgt op de unanieme aanbeveling dat de gemeenteraad op 14 september 2006 heeft genomen om de minister te verzoeken de heer Wilbers voor herbenoeming in aanmerking te laten komen.