11 maart 2020

Peter van Deelen erelid van tennisvereniging PIT in Millingen aan de Rijn.

erelid Peter van Deelen proost samen met voorzitter Geert-Jan Berning op zijn erelidmaatschap.

Tijdens de huldiging van de jubilarissen van tennisvereniging PIT in Millingen aan de Rijn wachtte de 40 jarige jubilaris Peter van Deelen een heel bijzondere verrassing. Hij werd mee naar buiten gevraagd waar hij het bord van het Peter van Deelen Plein op de tennisbaan mocht onthullen. Voorzitter Geert-Jan Berning benoemde zijn vele activiteiten voor de tennisvereniging en deelde hem mede, dat hij tot erelid van de vereniging was benoemd. zie de foto’s

11 maart 2020

Wethouder Annelies Visser ontsteekt nieuwe Led verlichting bij PIT in Millingen ad Rijn.

Maandagavond heeft wethouder Annelies Visser van de gemeente Berg en Dal op feestelijke wijze de nieuwe LED verlichting op de tennisbanen van tennisvereniging PIT in Millingen aan de Rijn. Ze deed dit door de schakelkast in de wand van de kantine te bedienen waardoor de verlichting aanging. Met de deze LEDverlichting kan de vereniging heel veel stroomkosten besparen. De aanleg werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Berg en Dal. zie de foto’s.

10 maart 2020

Tennisvereniging PIT huldigt haar jubilarissen.

Voorzitter Geert-Jan Berning en wethouder Annelies Visser met 9 van de 11 jubilarissen.

Tijdens de Algemene ledenvergadering van tennisvereniging PIT in Millingen aan de Rijn werden de 25- en 40 jarige jubilarissen gehuldigd. Er waren totaal 3 leden 25 jaar lid en 8 waren 40 jaar lid.  Voorzitter Geert-Jan Berning sprak de jubilarissen allemaal persoonlijk toe en overhandigde hen een oorkonde en een beeldje als aandenken. De jubilarissen waren Pieter Mes (niet aanwezig), Bart van de Bielerd en Marc Herckenrath, 25 jaar lid.  Wil Jeurissen (niet aanwezig), Elly Bekker, Nelly Oliemeulen, Alie van den Broek, Alwin Peters, Jeanette Berning, Bernd Hubers en Peter van Deelen, allen 40 jaar lid. Dit gebeurde in aanwezigheid van wethouder Annelies Visser, die ook de nieuwe LED verlichting van de tennisbanen in werking stelde. Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van Sandra Kuster en werd de jubilaris Peter van Deelen benoemd tot erelid. zie de foto’s.