17 mei 2020

Milieustraat Millingen aan de Rijn blijft voorlopig 6 dagen per week open.

Wachtenden voor de milieustraat op zaterdagmorgen in Millingen aan de Rijn.

De milieustraat in Millingen blijft voorlopig nog even zes dagen per week open. De gemeenteraad van Berg en Dal heeft donderdag tijdens een digitale raadsvergadering een streep gezet door een voorstel om de milieustraat vanaf 1 juni op dinsdag en donderdag te sluiten. De fractie GJS had een motie ingediend om van die sluiting af te zien. Deze werd met 15 tegen 1 aangenomen. De reden voor de eventuele sluiting op beide dagen was dat de kosten van de Millingse milieustraat stijgen. In 2015 werd er bij de opening van uitgegaan dat er 10.000 keer per jaar iemand afval zou komen brengen. Dat zijn er inmiddels 30.000. Vandaar dat de ondernemer die de milieustraat runt bij de gemeente aanklopt om meer geld. Om de kosten in de hand te houden wil wethouder Nelson Verheul (GroenLinks) daarom de milieustraat twee dagen per week sluiten. De fractie van GJS, bij monde van Alex ten Westeneind,  wil dat later graag in een breder verband (tijdens behandeling van het afvalstoffenbeleid) bespreken. De kwestie komt nu opnieuw aan de orde tijdens de evaluatie. Dan kan de raad besluiten welke maatregelen wenselijk zijn. Dat zou ook het optrekken van de tarieven kunnen zijn.