17 mei 2020

Milieustraat Millingen aan de Rijn blijft voorlopig 6 dagen per week open.

Wachtenden voor de milieustraat op zaterdagmorgen in Millingen aan de Rijn.

De milieustraat in Millingen blijft voorlopig nog even zes dagen per week open. De gemeenteraad van Berg en Dal heeft donderdag tijdens een digitale raadsvergadering een streep gezet door een voorstel om de milieustraat vanaf 1 juni op dinsdag en donderdag te sluiten. De fractie GJS had een motie ingediend om van die sluiting af te zien. Deze werd met 15 tegen 1 aangenomen. De reden voor de eventuele sluiting op beide dagen was dat de kosten van de Millingse milieustraat stijgen. In 2015 werd er bij de opening van uitgegaan dat er 10.000 keer per jaar iemand afval zou komen brengen. Dat zijn er inmiddels 30.000. Vandaar dat de ondernemer die de milieustraat runt bij de gemeente aanklopt om meer geld. Om de kosten in de hand te houden wil wethouder Nelson Verheul (GroenLinks) daarom de milieustraat twee dagen per week sluiten. De fractie van GJS, bij monde van Alex ten Westeneind,  wil dat later graag in een breder verband (tijdens behandeling van het afvalstoffenbeleid) bespreken. De kwestie komt nu opnieuw aan de orde tijdens de evaluatie. Dan kan de raad besluiten welke maatregelen wenselijk zijn. Dat zou ook het optrekken van de tarieven kunnen zijn.   

 
7 mei 2020

Milieustraat Millingen aan de Rijn (Rowill) vanaf 1 juni op dinsdag en donderdag gesloten

De milieustraat in Millingen

Afval brengen naar milieustraat Millingen aan de Rijn
Inwoners van de gemeente Berg en Dal kunnen sinds 2015 afval brengen naar de milieustraat Millingen aan de Rijn. Deze milieustraat wordt goed bezocht. Er komen veel bezoekers, die ook veel afval brengen. Dit betekent ook meer afval dat gebruikt kan worden als grondstof voor nieuwe producten. Bezoekers maken meermaals per jaar gebruik van deze milieustraat. De milieustraat Millingen aan de Rijn is dan ook een succes en de gemeente Berg en Dal en Dar zijn hier tevreden over. Door al deze bezoeken worden er echter ook meer kosten gemaakt. Dit zorgt voor een stijging van de gemeentelijke afvalstoffenheffing. Om deze afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden, is er een aanpassing nodig van de openingstijden. Daarom heeft het college van gemeente Berg en Dal in overleg met Dar en Rowill besloten de milieustraat in Millingen de dinsdagen en donderdagen te sluiten. Op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag blijft de milieustraat in Millingen aan de Rijn geopend. Vanaf maandag 1 juni . Door de huidige maatregelen rond het coronavirus, gelden de nieuwe openingstijden vanaf maandag 1 juni 2020. De gemeente Berg en Dal en Dar verwachten dat de grootste druk op de milieustraten dan voorbij is. Openingstijden milieustraat Millingen aan de Rijn
Vanaf maandag 1 juni is de milieustraat Millingen aan de Rijn geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 16.30 uur. Meer informatie of vragen?
Voor meer informatie zoals locaties en openingstijden van de milieustraten, kijken inwoners op www.dar.nl/bergendal. Deze en meer informatie vinden zij ook op de digitale afvalwijzer: www.dar.nl/afvalwijzer en de Dar app. Voor vragen nemen inwoners contact op met het klantencontactcentrum van Dar. Bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur via 024-376000 of info@dar.nl.