19 september 2022

Pauselijke onderscheiding voor koster Thea Jeuriëns-Terwindt Millingen aan de Rijn

Pastoor Rudo Franken feliciteert Thea Jeuriëns.

Zondag 18 september kreeg Thea Jeuriëns-Terwindt iot Millingen aan de Rijn een pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice uitgereikt door pastoor Rudo Franken van de Parochie Maria ten Hemelopneming. Thea kreeg de onderscheiding vanwege haar jarenlange geweldige inzet voor de Millingse kerk. Foto: Erik Hell (Media BD1).

12 november 2021

Pauselijke onderscheiding Hein Vrijdag

Pauselijke onderscheiding voor Hein Vrijdag door Mgr. Rob Mutsaerts. Foto Erik Hell.

Op zondag 7 november stond de eucharistieviering in de St. Antonius van Paduakerk in Millingen aan de Rijn in het teken van Willibrordzondag. Dit jaar is Willibrord 1300 jaar verbonden met Millingen aan de Rijn. Tijdens deze viering kreeg Hein Vrijdag een Pauselijke Onderscheiding uitgereikt door Mgr. Rob Mutsaerts. Foto: Erik Hell.

17 augustus 2021

Uitreiking Hoogste Pauselijke  onderscheiding aan Paul Spijkerman uit Beek.

Tijdens de viering van  het parochiefeest van Maria ten Hemelopneming op 15 augustus 2021 in de H. Hubertusparochiekerk in Ooij werd door Pastoor Rudo Franken aan Paul Spijkerman de hoogste pauselijke onderscheiding uitgereikt welke een leek kan ontvangen, de PRO ECCLESIA PONTIFICE.  Paul Spijkerman werd hiermee volkomen verrast. Er volgde een spontaan  staand applaus en er werd een “lang zal hij leven” gezongen. Al vanaf  1981, nu 40 jaar geleden, is Paul begonnen bij de toenmalige pastoor van Kessel in Beek en heeft Paul  zich  verdienstelijk gemaakt en ingezet  voor de parochie en de gemeenschap. Dat zette hij voort na de samenvoeging van de parochies uit de voormalige gemeente Ubbergen. Voorbeelden zijn  o.a. acoliet, communie rondbrengen, avondwake, begeleider communicantjes, vervanging pastoor gebedsdienst etc. Terugkijkend op deze viering resten de volgende conclusies. Prachtige druk bezochte mis. Een heel goed gelegenheidskoor samengesteld uit de diverse kerkdorpen. Na afloop was er gelegenheid om in de Sprong met elkaar na te praten en Paul Spijkerman te feliciteren. Koffie en broodjes. Al met al een zeer geslaagde viering. Frans Bootsma maakte de foto’s. zie de foto’s

9 september 2018

Pauselijke onderscheiding voor Wil de Haas in Ooij

Tijdens de H.Mis zondagmorgen in de H. Hubertuskerk te Ooij werd Wil de Haas (82) uit Ooij door pastoor/deken Henk Janssen onderscheiden met een pauselijke onderscheiding. ( Pro Ecclesia et Pontifice). Wil de Haas kreeg deze onderscheiding omdat hij meer dan 25 jaar lid was van de commissie Kerkelijke bijdragen in Ooij waarvoor hij jaarlijks langs de deuren ging. Hij is sinds 1987 acoliet bij de uitvaarten in de St. Hubertuskerk te Ooij en sinds 1985 acoliet bij alle vieringen in deze kerk. Daarbij is hij sinds 1990 koster van deze kerk en sinds hetzelfde jaartal lid van de commissie financiën van het kerkhof van de St, Hubertuskerk. Voor Wil de Haas zelf kwam dit als een grote verrassing. zie de foto’s