17 augustus 2021

Uitreiking Hoogste Pauselijke  onderscheiding aan Paul Spijkerman uit Beek.

Tijdens de viering van  het parochiefeest van Maria ten Hemelopneming op 15 augustus 2021 in de H. Hubertusparochiekerk in Ooij werd door Pastoor Rudo Franken aan Paul Spijkerman de hoogste pauselijke onderscheiding uitgereikt welke een leek kan ontvangen, de PRO ECCLESIA PONTIFICE.  Paul Spijkerman werd hiermee volkomen verrast. Er volgde een spontaan  staand applaus en er werd een “lang zal hij leven” gezongen. Al vanaf  1981, nu 40 jaar geleden, is Paul begonnen bij de toenmalige pastoor van Kessel in Beek en heeft Paul  zich  verdienstelijk gemaakt en ingezet  voor de parochie en de gemeenschap. Dat zette hij voort na de samenvoeging van de parochies uit de voormalige gemeente Ubbergen. Voorbeelden zijn  o.a. acoliet, communie rondbrengen, avondwake, begeleider communicantjes, vervanging pastoor gebedsdienst etc. Terugkijkend op deze viering resten de volgende conclusies. Prachtige druk bezochte mis. Een heel goed gelegenheidskoor samengesteld uit de diverse kerkdorpen. Na afloop was er gelegenheid om in de Sprong met elkaar na te praten en Paul Spijkerman te feliciteren. Koffie en broodjes. Al met al een zeer geslaagde viering. Frans Bootsma maakte de foto’s. zie de foto’s