8 januari 2020

Oud papierinzameling in Ooij.

Op de foto is de middagploeg aan het werk.

Sinds jaar en dag werd het oudpapier in Ooij ingezameld op de avond van de eerste vrijdag van de maand. Dit werd gedaan met behulp van leden van de wandelsportvereniging de Roodborstjes en muziekvereniging de Ooijse Toekomst. De laatste jaren samen met de DAR. Daar is nu een wijziging in gekomen en woensdag 8 januari ging de nieuwe regeling in. Dit houdt in, dat op woensdagmiddag de inzameling plaats vind in het oostelijk deel van Ooij en op woensdagavond in het westelijk deel van het dorp. En dat gebeurt dan ’s middags met medewerking van leden van de Ooijse Toekomst en ’s avonds met leden van de Roodborstjes. De opbrengst wordt dan eerlijk verdeeld en blijft voor de verenigingen. In februari is het weer op de tweede woensdag van de maand. De eerstvolgende datum is 12 februari .

4 november 2017

Papier in Ooij is gedeeltelijk blijven staan.

Het oudpapier, dat elke eerste vrijdag van de maand in Ooij wordt opgehaald, is gedeeltelijk blijven staan. Arnold Wulterkens meldde: Chauffeur van de oudpapierwagen is boos gestopt met het ophalen van het papier (slechte auto) halverwege de Julianalaan in Ooij. Wanneer het nu wordt opgehaald weet ik niet. Ik hoop dat de dorpsbewoners het papier toch blijven sparen het is voor de verenigingen een bron van inkomsten die zij niet kunnen missen. Update: Het oudpapier wordt alsnog op maandag opgehaald.