8 januari 2020

Oud papierinzameling in Ooij.

Op de foto is de middagploeg aan het werk.

Sinds jaar en dag werd het oudpapier in Ooij ingezameld op de avond van de eerste vrijdag van de maand. Dit werd gedaan met behulp van leden van de wandelsportvereniging de Roodborstjes en muziekvereniging de Ooijse Toekomst. De laatste jaren samen met de DAR. Daar is nu een wijziging in gekomen en woensdag 8 januari ging de nieuwe regeling in. Dit houdt in, dat op woensdagmiddag de inzameling plaats vind in het oostelijk deel van Ooij en op woensdagavond in het westelijk deel van het dorp. En dat gebeurt dan ’s middags met medewerking van leden van de Ooijse Toekomst en ’s avonds met leden van de Roodborstjes. De opbrengst wordt dan eerlijk verdeeld en blijft voor de verenigingen. In februari is het weer op de tweede woensdag van de maand. De eerstvolgende datum is 12 februari .