3 november 2019

Viering Allerzielen in Ooij.

Herdenking op het kerkhof in Ooij tgv Allerzielen.

Allerzielen is een gedachtenis uit de westerse rooms-katholieke traditie. Dit wordt gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht en wordt een requiemmis opgedragen. De nabestaanden plaatsen bloemen op het graf. In veel parochies is het gebruikelijk dat als er een parochiaan uit de kerk wordt begraven er een kruisje wordt opgehangen met daarop de naam van de overledene. Op de eerstvolgende Allerzielen komt de familie van de overledene naar de mis om het kruisje in ontvangst te nemen. Allerzielen is een dag om speciaal te bidden voor alle zielen die nog niet in de hemel zijn, maar in het vagevuur. Allerzielen stamt uit de benedictijner kloostertraditie van Cluny, waar Odilo van Cluny het in 998 voor het eerst liet vieren. In de 13e eeuw kreeg het de naam Allerzielen. De laatste jaren is in deze dagen de viering van Halloween, overgewaaid vanuit Amerika, sterk in opmars. Ook in Ooij werd een H.Mis gehouden in de H. Hubertuskerk m.m.v Diaken Henk Nieuwenhuis gevolgd door een bijeenkomst op het kerkhof. 

25 december 2016

Seniorenbond Leuth viert de mis voor de Kerst in de Rosmolen.

De seniorenbond van Leuth hield zaterdagmiddag haar mis voor kerstmis in de Rosmolen in Leuth. Sinds de H. Remigiuskerk niet meer gebruikt mag worden moest er gezocht worden naar een andere oplossing. In een volle zaal hield pastor Jan van Mill zijn mis voor de leden van deze seniorenclub. Muzikale medewerking werd verleend door het koor Vox Virorum. Na de mis was er een gezellig samenzijn. zie de foto’s