3 november 2022

Allerzielen in Beek

In Beek werd woensdagavond t.g.v. Allerzielen gehouden in de kleine Bartholomeuskerk. Celebrant was pastoor Rudo Franken. Na de mis ging het hele gezelschap naar het kerkhof op de Geest, waar de kaarsjes werden geplaatst bij de graven en die door de pastoor vervolgens gezegend werden.

6 oktober 2022

Projectkoor Heilig Landstichting zingt weer een Allerzielenconcert

Projectkoor in de Cenakelkerk

Het is bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden: Allerzielen en de con­certen van het Projectkoor Heilig Landstichting. Samen met 2 sprekers vertellen de dit jaar ruim 90 zangers in teksten en muziek uit religieuze en wereldlijke tradities een aangrijpend verhaal over verdriet en pijn. Over stilte en eenzaamheid, over afscheid nemen en elkaar nabij zijn tot het eind toe. Maar we zoeken samen ook naar troost en nieuw licht en hopen uiteindelijk te mogen ervaren dat de voortdurende herinnering en de kracht van Liefde even sterk zijn als de dood.  Door het zingen van een persoonlijk verhaal, dat tegelijk het verhaal is van velen, herdenken we deze dag geliefden die zijn overleden. Ze zijn weg, we zien hen niet meer, hun stem is verstomd. Hoe onvoorstelbaar moeilijk ook, we proberen die pijn en leegte te aan­vaar­den en ons daarmee te verzoenen. En al kan niemand zeggen wat ons ooit wacht, noch waar onze geliefden nu zijn, diep in de bron, in het midden van alle weten, van vallen en weer opstaan, daar vinden we Hoop. En het Licht schijnt overal waar Lief­de heerst. Om ons heen, in ons zingen en bidden, in ons hart. “Out of this Love”. We zijn blij dat we na een paar noodgedwongen stille jaren ons verhaal weer voor u mogen zingen. U bent van harte welkom op: Zondag 30 oktober: Abdij van Berne, Heeswijk-Dinther, 15.00 uur; Zaterdag 5 november: Corneliuskerk, Beuningen, 15.00 uur; Cenakelkerk, Heilig Landstichting, 20.00 uur. De deuren gaan een half uur voor aanvang open. Het Projectkoor wordt begeleid door Tommy van Doorn op orgel en Janouk Heidema op cello. Het geheel staat onder leiding van Sophia Brink. De toegang is gratis evenals het programmaboekje met daarin alle teksten met speciaal voor de­ze concerten geschreven vertalingen. Een vrijwillige bijdrage na afloop wordt bijzonder op prijs gesteld om de concerten vrij toegankelijk te houden. ‘Out of this Love’, van harte aanbevolen!

 

3 november 2021

Allerzielen in Ooij

Allerzielen in Ooij

In Ooij werd ter gelegenheid van Allerzielen een mis gehouden met  Diaken Henk Nieuwenhuis als voorganger en met medewerking van het gemengd koor. Na afloop gingen alle bezoekers, met Henk Nieuwenhuis voorop, naar de naast de kerk gelegen kerkhof, waar stil gestaan werd bij de overledenen en de lichtjes geplaatst werden.

2 november 2021

Allerzielen in Beek

Allerzielen in Beek

Dinsdagavond werd in de Grote Bartholomaeuskerk in Beek een korte bijeenkomst, geleid door Paul Spijkerman, gehouden ter gelegenheid van Allerzielen. De mensen werden in de kerk ontvangen met koffie en nadien liep men gezamenlijk met de lichtjes naar het kerkhof op de Geest, waar de onlangs geplaatste klok geluid werd. Daar werden de lichtjes bij de graven geplaatst.

3 november 2019

Viering Allerzielen in Ooij.

Herdenking op het kerkhof in Ooij tgv Allerzielen.

Allerzielen is een gedachtenis uit de westerse rooms-katholieke traditie. Dit wordt gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht en wordt een requiemmis opgedragen. De nabestaanden plaatsen bloemen op het graf. In veel parochies is het gebruikelijk dat als er een parochiaan uit de kerk wordt begraven er een kruisje wordt opgehangen met daarop de naam van de overledene. Op de eerstvolgende Allerzielen komt de familie van de overledene naar de mis om het kruisje in ontvangst te nemen. Allerzielen is een dag om speciaal te bidden voor alle zielen die nog niet in de hemel zijn, maar in het vagevuur. Allerzielen stamt uit de benedictijner kloostertraditie van Cluny, waar Odilo van Cluny het in 998 voor het eerst liet vieren. In de 13e eeuw kreeg het de naam Allerzielen. De laatste jaren is in deze dagen de viering van Halloween, overgewaaid vanuit Amerika, sterk in opmars. Ook in Ooij werd een H.Mis gehouden in de H. Hubertuskerk m.m.v Diaken Henk Nieuwenhuis gevolgd door een bijeenkomst op het kerkhof. 

5 november 2016

Allerzielen in Ooij.

Allerzielen is een gedachtenis uit de westerse rooms-katholieke traditie. Dit wordt gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht en wordt een requiemmis opgedragen. De nabestaanden plaatsen bloemen op het graf. In veel parochies is het gebruikelijk dat als er een parochiaan uit de kerk wordt begraven er een kruisje wordt opgehangen met daarop de naam van de overledene. Op de eerstvolgende Allerzielen komt de familie van de overledene naar de mis om het kruisje in ontvangst te nemen. Allerzielen is een dag om speciaal te bidden voor alle zielen die nog niet in de hemel zijn, maar in het vagevuur. Allerzielen stamt uit de benedictijner kloostertraditie van Cluny, waar Odilo van Cluny het in 998 voor het eerst liet vieren. In de 13e eeuw kreeg het de naam Allerzielen. De laatste jaren is in deze dagen de viering van Halloween, overgewaaid vanuit Amerika, sterk in opmars. Ook in Ooij was het weer een bloemenzee op het kerkhof.

dsc_0848-allerzielen-naamdsc_8348