3 mei 2018

Waar hoort het?

Mieke Scheepers uit Ooij schreef: Waar hoort het? Voor wie was dit kruisje, geplaatst op een boom(bij de Reomie, Erlecomsedam 34 in Ooij), een belangrijke plek? Voor mij was het een dagdagelijks punt minimaal te lopen tot bij het kruisje. Dan daar tegenover een mooie plek om de rivier te begroeten. Mijn mijmeringen en gedachtestroom op- en afwaarts te laten gaan. Stil te worden van het eeuwig stromende water. Bij thuiskomst werd er gevraagd: Hoe ver heb je gelopen. Ik: “tot bij het kruisje.” Dan op een dag de bomen geveld, mijn en jouw kruisje weg. Ik vroeg de boomzagers: “waar ligt de boom met het kruisje?” Tussen al die gevelde bomen was er voor mij en voor hun geen beginnen aan, te gaan zoeken. Aan degene voor wie het kachelhout was vroeg ik: “mocht je het kruisje ooit vinden denk aan mij.” Er wordt gebeld hij staat voor de deur, ik heb een cadeautje voor je. “het kruisje is gevonden”(ruim 2 jaar later). Een mooi cadeautje maar mooier zou het zijn als het weer terug kwam bij degene die het ooit geplaatst heeft en wellicht ook de rivier groeten, en zijn gedachtestroom op- en afwaarts liet gaan. Daar hoort het.