7 februari 2022

Karl Leisner en Titus Brandsma eindelijk samen verenigd

Vlnr Marco Cillessen, Theo Giesbers, pastoor Christoph Scholten, Marieke Rijpkema en Henk Keukens

Maandag 7 februari gaf de werkgroep Karl Leisner-Titus Brandsma een persconferentie in de Karl Leisner-Mariendaalkapel in Groesbeek. Deze bijeenkomst werd georganiseerd in plaats van een gepland symposium, zowel in Groesbeek als in Nijmegen, dat door alle corona restricties nog niet door kon gaan. Tijdens deze bijeenkomst werd een brochure gepresenteerd met de titel ‘Karl Leisner en Titus Brandsma eindelijk samen verenigd’. Brandsma en Leisner zijn beiden zalig verklaard en Brandsma wordt binnenkort zelfs heilig verklaard. Beiden spraken zich voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog uit tegen de nationaalsocialisten. Beiden belandden in concentratiekamp Dachau, waar een speciale barak voor geestelijken was, en beiden waren ze werkzaam in het gebied tussen Nijmegen en het Duitse Kleve.Uit onderzoek bleek dat beide geestelijken elkaar in ieder geval gekend hebben. Veel is echter niet over hun relatie bekend. Het verschil in leeftijd tussen beiden is groot, dus het contact zal vooral oppervlakkig zijn geweest.

Lees verder...
10 november 2019

Schilderij van Karl Leisner voor de Mariendaalkapel in Groesbeek.

Foto Piet Spanjers

Vrijdag werd in de Karl Leisner Mariendaalkapel in Groesbeek een schilderij van Karl Leisner ,dat toebehoorde aan Monica Kaiser Haas,  een volle nicht van Karl Leisner, overhandigt aan de leden van Stichting Sint Michael ( Kringloop Groesbeek). Het schilderij zal een prominente plaats in de kapel krijgen. Tevens was het voor pastoor Ludo Franken de laatste keer dat hij als voorganger voorging in de maandelijkse vrijdagavondviering in deze kapel. Piet Spanjers maakte de foto’s. zie de foto’s. 

29 oktober 2017

Herinneringsbord Karl Leisner in Groesbeek onthuld.

Zondag 29 oktober werd  in de de Ruyterstraat in Groesbeek een herdenkingspaneel  voor de Kleefse priester Karl Leisner onthuld door burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Berg en Dal,  samen met de plaatsvervangende burgemeester van Kleve, Josef Gietemann en de burgemeester van Kranenburg, Günter Steins . Voordien werd door wethouder Erik Weijers de vlag gehesen. Muzikale medewerking werd verleend  door het Sankt Cäcilienchor. Deze priester in opleiding organiseerde hier voor de oorlog in de omgeving van de Knapheideweg en de Ruyterstraat een groot vakantiekamp voor Kleefse katholieke jongeren, omdat dat in Duitsland steeds moeilijker en uiteindelijk verboden werd. Op 12 augustus 1945 overleed hij, net bevrijd uit het concentratiekamp Dachau, in een sanatorium bij München aan TBC. Zijn verzet leidde ook tot zijn ondergang. Bij zijn arrestatie op 9 november 1939 werden de vakantiekampen hem door de Nazi’s zwaar aangerekend . Hij kwam in Dachau terecht waar Karl Leisner op 17 december 1944 door een medegevangene , de Franse bisschop Gabriël Piquet , tot priester werd gewijd. Karl Leisner droeg op 26 december 1944 ( Tweede Kerstdag ) zijn eerste en enige mis op. Herman Leensen maakte de foto’s. zie de foto’s.