1 juni 2017

Het Beste Idee van Berg en Dal!

Heeft u een bedrijf en een nieuw, creatief idee? Een innovatie, zoals dat zo mooi heet? Doe dan mee aan Het Beste Idee van Berg en Dal. Het beste idee krijgt € 15.000 om het idee uit te voeren. De nummers twee en drie krijgen hiervoor ieder € 10.000. En er is €7.500 voor de nummers vier en vijf. Op de Bedrijvendag Berg en Dal op 23 oktober maakt wethouder Sylvia Fleuren bekend wie de winnaars zijn.Een innovatief idee kan van alles zijn. Bijvoorbeeld een nieuwe manier om een winkelgebied te promoten, nieuwe toeristische arrangementen, een nieuwe samenwerkingsvorm of een nieuwe opleiding voor medewerkers. Een onafhankelijke jury beoordeelt alle ideeën op concurrentiekracht, samenwerking met andere bedrijven, haalbaarheid, duurzaamheid en vernieuwing. De jury bestaat uit personen uit o.a. het bedrijfsleven, kennisinstellingen en organisaties die innovatie aanjagen bij bedrijven. Kijk op www.bergendal.nl > Bedrijven. U kunt uw idee aanmelden vanaf 1 juni 2017 tot en met 20 september 2017. 

 

Lees verder...