9 april 2017

Kekerdomse Ward in verandering.

Het bedrijf De Beijer is recentelijk vertrokken naar Dodewaard. Het terrein in de Kekerdomse Ward, waar eerst het kantoor stond van deze firma, waar een woning stond, een loswal was voor schepen en waar het omliggende terrein van de voormalige steenfabriek van TA  Kekerdom BV vol lag met bergen steenmateriaal,  is volledig gerenoveerd en opgeruimd. Je kent het bijna niet meer terug. Om de oude steenfabriek staat een hek van ruim 2 meter hoog i.v.m. gevaar van betreden van deze fabriek door wandelaars. Op de foto’s is ook goed de nevengeul te zien welke in aanleg is. De nevengeul wordt nu nog gescheiden van de Kaliwaal door de weg naar het voormalige terrein van De Beijer. Voor deze weg is onder water de dam te zien welke is aangelegd. Deze dam zal straks gaan bepalen wanneer de nevengeul gaat stromen. Harry Hampsink maakte de foto’s. zie de foto’s.